GALEGO   ENGLISH   ESPAÑOL

Textos

Author = Salvador Francisco and Year = 1707 (reset)

AutorTítuloAnoFile ID
Roel, Salvador Francisco Entremés ao feliz e real parto da nosa raíña 1707 GOND078

1 resultados - click on a value to reduce selection - click on a column to sort - search