GALEGO   ENGLISH   ESPAÑOL

Texts

Year = 1702 and Author = Feijoo y Montenegro and Author = Benito Jerónimo (reset)

AuthorTitleYearFile ID
Feijoo y Montenegro, Benito Jerónimo Pois que sempre algún malsín1702 GOND047_C
Feijoo y Montenegro, Benito Jerónimo Pranto da frota por unha ninfa galega1702 GOND047_A
Feijoo y Montenegro, Benito Jerónimo Prantos da ninfa Zigalia 1702 GOND047_B

3 results - click on a value to reduce selection - click on a column to sort - search