GALEGO   ENGLISH   ESPAÑOL

GOND040

Carta ao Conde de Gondomar

TitleCarta ao Conde de Gondomar
AuthorLanzós y de Andrade, Juan de
Creation date1598
EditionÁlvarez, Rosario / González Seoane, Ernesto

Javascript seems to be turned off, or there was a communication error. Turn on Javascript for more display options.

Eu beyjo A Vmd as mans muytasueçes por amemoriaque Tubo de acordarse demin Suprico A Vmd quenon me oluide A mina sa Doña costança fago omismo e VeyJarlle as mans e que ningun no mundo e mais seu servidor eu e como atal terrey amuyta dita seacorde De enpregarme encousas deseu seruiço con muyta certeça que ninguen . contanta uontade como en aseruira que enmiña conciança quando eunontibera a obrigaçon que omundo saue pola nobreça enVms coñeço o figjera A esos meus señores seus fillos deVmd eprimos meus Veyjo infinitas ueçes as mans edeus os faga entodo seus fillos deVm e demiña senora Doña costança A quens gde noso señor como eu seu criado desejo Çamora oje sabado Seu sobriño de Vmd. eservidor Don Juo delanços yde Andrade


Legenda:

ExpandedUnclearDeletedAddedSupplied


Download XMLDownload current view as TXT