Editar Páxina estática Documentos, aplicacións de interese e descargas

Pestanas principais

Descargas
Información do ficheiroVisualizaciónPesoOperacións
PDF icon memoria_2015.pdf (915.38 KB)
A descición pódese usar como etiqueta do enlace o archivo.
PDF icon institutolinguagalega.pdf (660.69 KB)
A descición pódese usar como etiqueta do enlace o archivo.
PDF icon instr_afil_ilg.pdf (598.93 KB)
A descición pódese usar como etiqueta do enlace o archivo.
Package icon logos.zip (231.33 KB)
A descición pódese usar como etiqueta do enlace o archivo.
PDF icon reconecemento_de_axudas.pdf (84.53 KB)
A descición pódese usar como etiqueta do enlace o archivo.
PDF icon normativa_contratacion_2014.pdf (467.36 KB)
A descición pódese usar como etiqueta do enlace o archivo.
PDF icon paxinas_indexacion_de_revistas_e_publicacions.pdf (73.11 KB)
A descición pódese usar como etiqueta do enlace o archivo.
PDF icon normalizacion_nombre_autor.pdf (134.09 KB)
A descición pódese usar como etiqueta do enlace o archivo.
PDF icon obradoiro_xestiontempo_documento_final.pdf (148.62 KB)
A descición pódese usar como etiqueta do enlace o archivo.
Ficheiro solictude_axuda_viaxe.docx (88.31 KB)
A descición pódese usar como etiqueta do enlace o archivo.
Microsoft Office document icon solicitude_de_dias_e_vacacions.doc (56 KB)
A descición pódese usar como etiqueta do enlace o archivo.
PDF icon instrucixn_iv-2015_da_xerencia.pdf (2.51 MB)
A descición pódese usar como etiqueta do enlace o archivo.
PDF icon instrucixn_ii_2016.pdf (5.16 MB)
A descición pódese usar como etiqueta do enlace o archivo.
PDF icon 2019-02-25_instrucion_pas_corrixida.pdf_asinado.pdf (247.53 KB)
A descición pódese usar como etiqueta do enlace o archivo.
PDF icon formulario_licenza_para_os_efectos_de_docencia_e_investigacixn_xeditablex.pdf (251.53 KB)
A descición pódese usar como etiqueta do enlace o archivo.
Os ficheiros deben ser menores de 2 MB.
Tipos de ficheiros permitidos: txt pdf doc docx ppt pptx zip rar 7z.
Punto no mapa con lat. e log.

Solapas verticais