Publicaciones de Antón Palacio Sánchez

  • Antón Palacio Sánchez (2014): Estudos de lingüística galega, 6, 217-231 - Artigo
  • "Dúas mulleres no Libro dos amigos II de Otero Pedrayo. Retallos de dúas amizades"
    Antón Palacio Sánchez (2012): Sementar para os que veñan. Homenaxe a Camiño Noia, Vigo: Servizo de Publicacións da Universidade de Vigo, 197-223 - Artigo
  • "Os sobrenomes como materia literaria en Cunqueiro"
    Antón Palacio Sánchez (2004): Novi te ex nomine: Estudos filolóxicos ofrecidos ao Prof. Dr. Dieter Kremer, Ana Isabel Boullón Agrelo (ed.), A Coruña: Fundación Pedro Barrié de la Maza, 519-540 - Capítulo de libro
  • Antón Palacio Sánchez (1997): Actas do IV Congreso Internacional de Estudios Galegos, Benigno Fernández Salgado (ed.), Oxford: Centre for Galician Studies, 415-428 - Capítulo de libro