Publicaciones de Damián Suárez Vázquez

 • "Luís de Losada e o pranto galego pola morte de Luís I de España (1724)"
  Ramón Mariño Paz / Damián Suárez Vázquez (2014): Boletín da Real Academia Galega, 373, 325-360 - Artigo
 • O romance da urca de Santo Antón. Poesía en galego no Ferrol do século XVIII
  Ramón Mariño Paz / Damián Suárez Vázquez (2012): - Publicación del ILG
 • "Novos textos e primeiras edicións de textos do Prerrexurdimento ata o de agora esquecidos ou ignorados"
  Ramón Mariño Paz / Damián Suárez Vázquez (2012): Papés d’emprenta condenada (II). Lingua galega e comunicación nos inicios da Idade Contemporánea, Ramón Mariño Paz (ed.), Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega / Instituto da Lingua Galega, 429-512 - Artigo
 • "Algunhas notas sobre vocabularios e outros traballos lingüísticos da época pregaleguista"
  Damián Suárez Vázquez (2012): Papés d’emprenta condenada (II). Lingua galega e comunicación nos inicios da Idade Contemporánea, Ramón Mariño Paz (ed.), Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, 385-426 - Artigo
 • "Contribución ao léxico galego do padre Sobreira"
  Damián Suárez Vázquez (2012): Xeiras sobre o P. Sobreira e as terras do Ribeiro. Ribadavia, 28, 29 e 30 de setembro de 2012 - Artigo
 • Ernesto X. González Seoane / María Álvarez de la Granja / Ana Isabel Boullón Agrelo / Raquel Rodríguez Parada / María Rodríguez Suárez / Damián Suárez Vázquez (2008): Proceedings of the XIII EURALEX International Congress (Barcelona, 15-19 July 2008), E. Bernal / J. DeCesaris (eds.), Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada (UPF), 385-389 - Capítulo de libro
 • Damián Suárez Vázquez (2007): Verba. Anuario Galego de Filoloxía, 34, 355-373 - Artigo
 • Damián Suárez Vázquez (2000): Cadernos de lingua, 21, 67-102 - Artigo