Alexandre Rodríguez Guerra publications

 • "A lingua de Martin Codax: a sintaxe oracional"
  Alexandre Rodríguez Guerra (2017): Simposio Internacional E irei madr'a Vigo, Vigo, 23-24 novembro 2017 - Presentación
 • “Dictionaries of Neologisms: a review and proposals for its improvement”
  Alexandre Rodríguez Guerra (2016): Open Linguistics, De Gruyter, 528-556. DOI: 10.1515/opli-2016-0028 - Artigo
 • “Usos grafemáticos nas correccións marxinais primitivas do Cancioneiro da Ajuda: as grafías vocálicas”
  Alexandre Rodríguez Guerra (2015): Lingüística histórica e edición de textos galegos medievais, Ramón Mariño Paz e Xavier Varela Barreiro (eds.), Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, Anexo de Verba 73, 193-225 - Capítulo de libro
 • “Los neologismos de la prensa en gallego e italiano”
  Alexandre Rodríguez Guerra (2015): Lexicografía de las lenguas románicas. Aproximaciones a la lexicografía moderna y contrastiva, María José Domínguez Vázquez / Xavier Gómez Guinovart / Carlos Valcárcel Riveiro (eds.), Berlin / München / Boston: DeGruyter, Volume II, 385-409 - Capítulo de libro
 • "Aproximación á función sintáctica de suxeito en galego medieval"
  Alexandre Rodríguez Guerra (2015): Gallæcia - III Congresso Internacional de Linguística Histórica, Santiago de Compostela, 27-30 xullo 2015 - Presentación
 • "O alumnado de Filoloxía Galega na Universidade de Vigo e a Historia da lingua galega"
  Alexandre Rodríguez Guerra (2012): Sementar para os que veñan. Homenaxe a Camiño Noia, Bieito Arias Freixedo / Xosé Mª Gómez Clemente / Gabriel Pérez Durán, Vigo: Servizo de Publicacións da Universidade de Vigo, 417-437 - Artigo
 • Francisco Xavier Varela Barreiro / Alexandre Rodríguez Guerra (2007): Na nosa lyngoage galega, Ana Isabel Boullón Agrelo (ed.), Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega / Instituto da Lingua Galega, 473-556 - Capítulo de libro
 • Alexandre Rodríguez Guerra (2004): A lingua galega: historia e actualidade, Rosario Álvarez / Francisco Fernández Rei / Antón Santamarina (eds.), Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega / Instituto da Lingua Galega, vol. 4, 393-414 - Capítulo de libro
 • Alexandre Rodríguez Guerra (2004): Verba. Anuario Galego de Filoloxía, 31, 151-186 - Artigo
 • Alexandre Rodríguez Guerra (2001): Verba. Anuario Galego de Filoloxía, 28, 207-258 - Artigo
 • Alexandre Rodríguez Guerra (1997): Actas do IV Congreso Internacional de Estudios Galegos, Benigno Fernández Salgado (ed.), Oxford: Centre for Galician Studies, 1, 343-352 - Capítulo de libro