Volume 5/2013

Edita: Servizo de Publicacións e Intercambio Científico da Universidade de Santiago de Compostela
2009-

Estudos de lingüística galega pretende ser un espazo de debate e intercambio científico en volta da lingua galega, un lugar de reflexión sobre a norma idiomática e, asemade, de análise crítica e difusión da investigación lingüística. De acordo con este triplo obxectivo, na revista publícanse artigos de investigación sobre lingüística e filoloxía, notas e artigos breves en relación coa variedade normativa da lingua galega e recensións críticas de traballos lingüísticos que atangan directa ou indirectamente o galego. A edición electrónica facilita o acceso sen restricións a todo o seu contido.
Estudos de lingüística galega é unha revista de periodicidade anual promovida polo Instituto da Lingua Galega (ILG) e publicada polo Servizo de Publicacións e Intercambio da Universidade de Santiago de Compostela.

ISSN (versión dixital): 1989-578X 
ISSN (versión impresa): 1889-2566 


Volumes publicados  
2013 (5) Xullo 2013
2012 (4) Xullo 2012 pp 5-250 Contido (PDF) / Contents (PDF)
2011 (3) Xuño 2011 pp 5-298 Contido (PDF) / Contents (PDF)
2010 (2) Xuño 2010 pp 5-318 Contido (PDF) / Contents (PDF)
2009 (1) Maio 2009 pp 7-297 Contido (PDF) / Contents (PDF)