Resultados da busca

Unha vez introducido o apelido que se quere buscar, proporciónase a seguinte información:

A seguir aparece unha táboa con información específica sobre a localización do apelido buscado. Esta información aparece , organizada por concellos.

Por defecto, os datos aparecen ordenados de maior a menor pola columna Porcentaxe. Pode cambiarse a ordenación premendo nas frechas que están nas cabeceiras das columnas (alfabética por concellos ou provincia ou por números absolutos).