O blog de Prolingua ofrécenos esta semana o artigo “As deformacións acentuais dalgúns apelidos galegos (I)” de X. Henrique Costas, un interesante texto sobre a deturpación acentual (e gráfica) dos apelidos de deportistas galegos que residen fóra de Galicia.