IV Encontro Wedisyn sobre variación sintáctica

A rede de investigación en sintaxe dialectal Wedisyn (Dialect Syntax in Westmost Europe) celebrará o próximo encontro na Universidade de Santiago de Compostela os días 18 e 19 de abril de 2013. Este é o cuarto encontro da rede despois das conferencias de Baiona, Barcelona e Oviedo. O encontro está organizado polo grupo de investigación FILGA e o Instituto da Lingua Galega da USC.

A asistencia ás sesións é libre. Non se entregarán certificacións.

Cartel Wedisyn 2013 (PDF)

Comité organizadorCCEUx
Xulio Sousa (ILG-USC), dir.
Rosario Álvarez Blanco (ILG-USC)
Ernestina Carrilho (CLUL-UL)
Beatriz Fernández (UPV/EHU)MINICO
Xulio Viejo (UO)

Proxecto de investigación colaborador
Cambio lingüístico no galego actual UE(FFI2012-33845, MINECO)
logo_usc