Tesouro Informatizado da Lingua Galega

Equipo de traballo

Dirección

Colaboradores

Desenvolvemento informático


Desde 1986, ano da posta en marcha do proxecto, ata a actualidade contribuíron ao seu desenvolvemento as seguintes persoas:

Apoio informático

Persoal de apoio