Tesouro Informatizado da Lingua Galega

Busca avanzada


Está a procurar contextos do uso de voltar como lema no Corpus TILG.

Número de ocorrencias atopadas: 5057 en 691 obras distintas.

Lemas homónimos: voltar - V (5049), voltar - N (7)
Resultados: 1 - 1500 de 4991
Ano Obra Páxina Contexto Ampliar
1 1746 SARCOP746 85 os mozos os homes , os vellos , que veñan , que volten , á vila , [+]
2 1837 ANOENC837 165 <3 Pedro 3> <3 Pepe 3> . Volta a bola <3 Loureiro 3> : alí cada un iba para [+]
3 1842 PINMEU842 1 Alí dei tres voltas como de recreo Axiña o deixei Voltei para [+]
4 1846 PINCNT846 3 para namorare por homes de lexos ; E viñan , e iban , voltaban mui [+]
5 1857 IGSPGC857 78 voltarán . [+]
6 1858 PINCON858 415 cal manso cordeiro ! Pois anque bufaba voltando ÷se arreo de un [+]
7 1861 IGSGAL861 270 - Calá , miña nai , calá , que axiña verés que volto traguendo pra [+]
8 1861 IGSGAL861 280 Bo non é vos oian no leito roncar sugotas nin meigas que xa voltarán . [+]
9 1862 AVVALB862 233 Sugotas nin meigas Que xa voltarán ; Onte á noite foron A <1 Sevilla 1> [+]
10 1862 AVVALB862 388 verés que volto Traguendo pra vós d ' alá Ouriño envolto , ouriño [+]
11 1864 ROSCON864 8 - Volta cos cornos . [+]
12 1877 BLNPO1877 453 sete anos , que te botes á guerra ; - Volta , meu cabalo , volta , [+]
13 1877 BLNPO1877 453 volta antes que se morra . [+]
14 1881 SACLIT881 229 sete anos , Que te botes á guerra . - Volta , meu cabalo , volta , [+]
15 1881 SACLIT881 229 Volta antes que se morra . [+]
16 1881 LAGOGA881 161 alá na Figueira pra ver si logo despacho e ir logo voltar os [+]
17 1882 IGLFON882 29 tempo de voltar ela prá casa ) . [+]
18 1882 POPPOE882 78 voltaron endebén , E poida dar que <3 Chinto 3> , cando ó seu campo [+]
19 1883 MTNPOE883 59 E volta o lobo ó lexo a ouvear ... [+]
20 1883 4MA004883 2 - Volta e dá- lle : falemos doutra cousa . [+]
21 1883 4MA004883 6 o <3 Facundo 3> polo feito , e voltando ÷se ó <3 Xan 3> enfurecido , deu ÷lle [+]
22 1883 4MA006883 4 - ¡ Volta e dá- lle ! ¡ Ten xuício ! ¡ Vaia ... arrenego ÷te demo ! - Hei ÷che [+]
23 1884 LAMPOE884 334 pacencia , coas obrigaciós que un ten ¡ E volta a parar o carro ! [+]
24 1884 BLNPO2884 303 { FA , BTP , 76 , 39 1884 } 2894 Volta pola man direita , volta polos [+]
25 1884 2MA053884 4 dentes foron da morta á triste habitasión , e voltando ó redor [+]
26 1884 4MA015884 2 E volta e dá ÷lle coas cousas tristes . Nin que m ' atentara o demo [+]
27 1886 PRZCA3886 256 - Volta , meu cabalo , volta , volta antes que morra ela . [+]
28 1886 IGSIG3886 154 voltou par ' a casa , alcontrou que xa os pais morreran e seu irmán [+]
29 1888 NGA004888 3 que foron os primeiros convosco o gozo a ter , e volta ca figura [+]
30 1888 NGA014888 2 da morta á triste habitasión , e voltando ó redor da defuntiña [+]
31 1888 FUL014888 5 d ' acordo ; Segunda suspensión ; Volta a empezar de novo a votación [+]
32 1888 FUL022888 2 pagaban os menos , non sendo eu deste númaro . Volta a repetí- la [+]
33 1888 FUL022888 2 operación , e volta a salir a sota contra non sei qué carta , e [+]
34 1888 FUL023888 7 volt ' a ranudar , procedeu ÷se á votación e foron alexidos os siñores [+]
35 1889 LABBAL889 83 ós héroes con froles , arcos e palmas ! Dempois o soldado volta [+]
36 1889 LABBAL889 125 tempos venturosos que , pra nunca voltar , por sempre van ÷se ! ¡ Era [+]
37 1889 LABBAL889 130 vólta- n ' alegre , ¡ I á prodencia e constanza dos homes , sencillas [+]
38 1889 LABBAL889 133 preciosa : que nunca máis volta , s ' unha vez se perde ! Dedicar [+]
39 1889 LABBAL889 141 volta , da hestoria ve no fondo polvorento , sombras , escravitú [+]
40 1889 MON000889 102 Pro volt ' ó caso : Din que xa están , Dous deputados Co sabr ' en mau , [+]
41 1889 MON000889 68 puxo ÷sell ' acesa a cara e voltou pra fóra o probe , avergonzado [+]
42 1889 MON000889 26 esencia E alcenda ÷se no peito un encensario ; Coma si un rei voltase [+]
43 1890 GCICHO890 102 entón volta a infrar o fol , e na <1 Barra 1> non se diga , a misma [+]
44 1890 MON000890 141 cando Te vin por pirmeira vez I afellas que ¡ volt ' a rir ! ¿ Qués [+]
45 1892 IGLMAR892 51 Pola patria quedei coxo e manco , e cando da guerra voltei ó lugar , [+]
46 1892 IGLMAR892 81 a ti voltara , meu querido lar ... [+]
47 1894 MTPLIR894 57 coa boca aberta postos de xionllos preto das vellas , volta a [+]
48 1895 PPLCTE895 52 Pero esto era no tempo en que o fillo voltaba , en que xa pasaran [+]
49 1895 PPLCTE895 58 que voltar á terra xunta á naiciña e xunta ela a muller amada , [+]
50 1895 PPLCTE895 58 amor dos seus amores ... que lle xurou ser fiel asta que voltara ... [+]
51 1895 PPLCTE895 59 lle permitían voltar , e , medio tolo , marchou par ' a terra , a terra [+]
52 1895 PPLCTE895 83 que volte o seu mariñeiro carenar ÷lle a vía que lle abriu no [+]
53 1895 PPLCTE895 139 a noite se botaba encima , tratei de voltar ó pobo , i o tío <3 Xan 3> , [+]
54 1895 PPLCTE895 139 os carros renxen ó voltar a casa , i os cantares adiquieren esmaimento [+]
55 1895 PPLCTE895 171 seguido de berros e carreiras , fixo ÷lles voltar a cabeza . [+]
56 1895 PPLCTE895 187 voltamos a vista . [+]
57 1895 PPLCTE895 190 voltar á forza a pobrar seus pobos abandonados . [+]
58 1895 PPLCTE895 196 de viaxe , me fixo voltar a cabeza pró interior , i ó enterar ÷me [+]
59 1895 PPLCTE895 208 Cando voltaron os fillos do traballo , toparon ó vello morto ... [+]
60 1895 PPLCTE895 212 Alá enriba , el voltou a cabeza e quedou mirando por últema vez [+]
61 1895 PPLCTE895 217 voltaba os ollos cara o ceo , como preguntando si era aquel o [+]
62 1895 PPLVEN895 7 das alugas na <1 Praza Maior 1> , i o voltar no apardecer polos carreiros [+]
63 1895 PPLVEN895 14 E dempois de xantar volta ás angueiras , e volta ós parrafeos e [+]
64 1896 ALZBUR896 14 sentiu morriña , e voltou pra ela , pra facer nela seu deserto [+]
65 1896 ALZBUR896 22 pra min cos seus fermosos ollos cheos de asombro e dúbida , voltaba [+]
66 1896 ALZBUR896 28 ¡ Ei ! <3 Toña 3> : chega ÷te acá ; ¿ qué fas ? Voltou a <3 Toña 3> seu carís [+]
67 1896 ALZBUR896 47 Pouco despois voltou : traía ÷lles el mismo de comer e un pano de [+]
68 1896 ALZBUR896 50 non voltaba el pró lar sin unha presa de cadelas prá nai , e un [+]
69 1896 ALZBUR896 53 de proa ... e cando voltaba o carís , unha migalla agraxado , sourría [+]
70 1896 ALZBUR896 68 de sol vivo e de legres luces , voltei prá casa , pensando na posta [+]
71 1896 ALZBUR896 89 <3 Rosa 3> voltou prá casa , chegou ó seu coartiño , e chorando , chorando , [+]
72 1896 ALZBUR896 107 soaviña , voltou os ollos pró ceo , e viu o sol , roxo , radiante , [+]
73 1896 ALZBUR896 129 O home voltou ÷se entón pra nós bruscamente , afogado , sin poder [+]
74 1896 ALZBUR896 137 Os viciños , ó paso ; mirába- no compasivos , saudába- no , e voltaban [+]
75 1896 ALZBUR896 143 voltase ó pasado , porque estonces comenzaban as lembranzas a [+]
76 1896 ALZBUR896 158 O criado voltou dicindo que a señora mandara que lle diran cea [+]
77 1896 ALZBUR896 161 contemprados nas súas horas de dor , voltou outra vez , como un [+]
78 1896 ALZBUR896 163 voltaban outra vez á súa ialma as dozuras dos primeiros anos [+]
79 1896 ALZBUR896 166 el viu de novo súa infancia , cando ó voltar da cacería , forte , [+]
80 1896 ALZBUR896 167 muxidos do gando que voltaba ó cortello . Na conca do río perdían ÷se [+]
81 1896 ALZBUR896 184 seu paradiso , sentiu desexos de chorar , e non chorou ; quixo voltar [+]
82 1896 ALZBUR896 188 dunha cinta de lume , erguía ÷se do leito e voltaba a pasar o mesmo [+]
83 1897 VAAODA897 104 loita Voltaba animoso O Nume guerreiro , E vendo unha frecha , [+]
84 1898 VAATRA898 653 Aquí foi onde volto pola primeira ves a terra che consagra , oh [+]
85 1898 VAATRA898 659 rapás , pero rapaza nos Infernos , e volta pola morte , ao seu primeiro [+]
86 1899 RDRCRU899 63 - ¿ Non m ' engañarás , <3 Martiño 3> ? Dixo <3 Locaya 3> erguendo ÷se e voltando ÷lle [+]
87 1901 PPLCVL901 25 Co cal os frades deron ÷se por vencidos i entre o xúbilo voltaron [+]
88 1901 PPLCVL901 31 e unha das poéticas tradiciós gallegas , i a pouco que un volte [+]
89 1901 PPLCVL901 50 Alá enriba , el voltou a cabeza e quedou mirando por últema vez [+]
90 1901 PPLCVL901 59 voltaba os ollos cara ó ceo , como preguntando si era aquel o [+]
91 1901 PPLCVL901 93 As ovellas arrecadadas voltaban prá casa sorteando os barrizás [+]
92 1912 LEIOCO912 216 Dan cen vólta- las formigas pra dar co mel na colmea , pero dou [+]
93 1915 RDRCHU915 6 { T . Mingos } . - Voltarei logo o { Padre Nuestro } namais . Polos nosos [+]
94 1916 1NT001916 1 das xeneraciós que veñen , voltaremos a ver as . Pobo que recobra [+]
95 1916 1NT002916 3 Pro voltando ó tema inicial do noso artigo , do que incidentalmente [+]
96 1916 1NT004916 2 no peto , chea de ledicia , reloucando de xúbilo , voltou sen perda [+]
97 1916 1NT004916 3121 o mundo o seu desexo , nunca amortecido , de voltar a sere máis [+]
98 1916 1NT004916 4 Negra 4> i outro coa súa <4 Virxe d ' Ávila 4> . Pro voltando a <3 Verhaeren 3> [+]
99 1917 1NT007917 3 Algús músecos populares , voltaban da festa da <1 Lanzada 1> . [+]
100 1917 1NT008917 7 da mañán do 28 ( domingo ) voltando para a cidade herculina no [+]
101 1917 1NT009917 3 que cando voltan á peninsua , esquecen a <1 Galicia 1> pra empregar [+]
102 1917 3MA004917 6 estiven de voltar á casiña e asina o fixera se non t ' atopo no [+]
103 1917 3MA012917 5 Teñen todos boa panela ¡ rábecha ! Volt ' á folla ; falarei ÷che das [+]
104 1917 3MA013917 4 que non voltaba para a súa casa ! ¡ Malpocado ! Soilo un señorito [+]
105 1917 3MA017917 3 Ao cabo voltaba : non morrería sen ver outra vez a súa terra , a [+]
106 1917 3MA017917 3 Máis dunha vez foi á casa consinataria ; quiría voltar a <1 Galicia 1> , [+]
107 1917 3MA017917 3 Ao cabo voltaba , non puido resistí- lo desexo , despois de moitos [+]
108 1917 3MA017917 3 Pero voltaba cando xa o seu peito alentaría pouco tempo ; sentía [+]
109 1917 3MA020917 6 da súa beira , pra que volte ó pobo a legría i a pas que fuxiron [+]
110 1917 3MA021917 7 voltei pr ' acó na compaña do <3 Roque 3> de <1 Parderrubias 1> , do <3 Silverio 3> [+]
111 1917 1NT010917 5137 E namentres o señorío do pobo volta do paseio ; entraméntre- los [+]
112 1917 1NT014917 2 barraca de feira . ¡ Ai si eles voltaran á vida ! Serían os primeiros [+]
113 1917 1NT015917 5 a vila podre , voltaría ruxente pra baixo da terra acochando ÷se [+]
114 1917 1NT015917 6 e non voltando á vella manía , inda non esquecida , de falar mal [+]
115 1917 1NT019917 2 Dinantes de voltar prá <1 Cruña 1> os irmáns diste pobo , houbo unha [+]
116 1917 1NT019917 3 que trasladaron os caciques denda a <1 Cruña 1> a <1 Lérida 1> , voltase [+]
117 1917 1NT021917 3 Voltaron pra <1 Monforte 1> antre fusco e lusco : á hora do serán , [+]
118 1917 1NT021917 4 internacional , suspendera ÷nos . E coaquela suspensión voltou o [+]
119 1917 1NT021917 6123 III Ó voltar o día , ergueu ÷s ' o velliño . [+]
120 1917 1NT022917 6 a xuntar ÷se cos outros , pra voltar prá aldea . [+]
121 1917 1NT024917 5 nos seus amores . Comenzaran as relacións cando <3 Pepe 3> voltara [+]
122 1917 1NT024917 5 voltare entre lusco e fusco . Polo xeneral encamiñaba ÷se a un [+]
123 1917 1NT024917 5 paseniñamente voltaba prá casa conducindo ó gando que traguía [+]
124 1917 1NT024917 5 <3 Rosariño 3> ; voltamos co gando . [+]
125 1917 1NT024917 5 - Voltamos , siñorito . Vai sendo houra - contestou ÷lle <3 Rosario 3> [+]
126 1917 1NT024917 5 lugare en que dixeran ÷lle xuntaban ÷se os dous pra voltare prá [+]
127 1917 1NT024917 5 de <3 Rosario 3> , o que con paso canso voltaba foupeiro e cachazudo , [+]
128 1917 1NT031917 2 e o mundo , lonxe de voltar no seu subir progresivo , camiña cada [+]
129 1917 1NT031917 3 <1 Galicia 1> ten que voltar polo seu . <1 Galicia 1> a pirmeira monarquía [+]
130 1917 1NT033917 4 Pro voltemos a falare da Exposición . Foi unha das cousas máis [+]
131 1917 1NT033917 5 e trouxera ÷lle un seu tío ó voltare d ' <1 América 1> , unha caixiña [+]
132 1917 1NT033917 6 ó berrare : ¡ Que vén xente ! , fixo ÷lle voltar á realidade , e fitando [+]
133 1917 1NT033917 7 ideias , voltaba de novo a fitá- la ó seu antoxo ; i eisí , un día [+]
134 1917 1NT038917 4 pra voltare á estazón de saída , de vinte días . [+]
135 1917 1NT039917 5 A cousa foi recentemente . Unhos cantos rapaces que voltaban con [+]
136 1917 1NT039917 5 - Non , home , non . Ao millor , volta d ' <1 América 1> co ' unhos cantos [+]
137 1917 1NT039917 5 - Eu podo ÷lle decir dun do meu pobo que foi aló , e voltou podre [+]
138 1917 1NT039917 5 ó voltare á casa dous ou tres nenos máis . [+]
139 1917 1NT018917 2 <3 Peña Novo 3> , na compaña doutros irmáns , voltará axiña a aquela [+]
140 1918 PRTFER918 26 direito á vida . I a muller i os fillos daquel labrego , voltaron ÷se [+]
141 1918 3MA026918 3 e voltaba coáseque rico ; polo menos con diñeiro dabondo pra mercar [+]
142 1918 3MA026918 3 tiña chegado rico que <3 Lelo 3> voltaría tamén cos petos cheos , [+]
143 1918 3MA026918 4 que lla depararía a ferradura , decidiu ÷se a voltar para a casa . [+]
144 1918 3MA034918 5 voltes de novo ó teu lugar non topes a iste « paria » que hoxe [+]
145 1918 3MA034918 6 voltare a ser o que foi , fixo qu ' a xentiña esa , que como vosté [+]
146 1918 3MA037918 2 tristura de ver voltar prás súas chouzas ós nosos irmaus do agro , [+]
147 1918 3MA037918 2 ¿ Non vistes voltar as cuadrillas de segadores ? ¿ Non vos fixastes [+]
148 1918 3MA040918 7 pai ; pois dende ise día non voltou pola casa da <3 Rosiña 3> . [+]
149 1918 3MA042918 2 nova , i ós poucos días voltaron prá cama , tusindo . Cecais moi [+]
150 1918 1NT045918 5 o conocimento do dito manifesto pra qu ' os pobos voltasen as espaldas [+]
151 1918 1NT050918 2 Cando os irmáns da Fala , voltaron prá <1 Cruña 1> , unhas 2 . 000 persoas , [+]
152 1919 CBATES919 5 sacase , voltaría meses e anos ata qu ' o tal non fixeran . [+]
153 1919 CBATES919 10 voltan meses e anos á terra , ata que un irmán envolveito aínda [+]
154 1919 CBATES919 29 Ao cabo dun coarto d ' hora voltou suoroso e fadigado . [+]
155 1919 CASART919 11 alá nos nosos séculos de ouro , se voltamos os ollos ás nosas [+]
156 1919 CASART919 11 se coa sola vountade de querer voltar a sere fillos da terra [+]
157 1919 CASART919 14 que " debemos voltar ó instinto do neno ; desenrolando as súas [+]
158 1919 CASART919 22 de voltaren ós primeiros pulos da súa ialma , e teño pra min que [+]
159 1919 CASART919 22 a nosa tradición e que somente voltando á ela atoparemos o verdadeiro [+]
160 1919 LOPDIP919 8 limpou a boca coa manga da camisa e voltou ÷se pra fóra decindo ÷lle [+]
161 1919 LOPDIP919 37 E féito- los comentarios de rigore , voltaron a baixaren en busca [+]
162 1919 LOPDIP919 40 voltou a batere con forza , e , valente , esperou sereo e grave [+]
163 1919 CRRCON919 3 que parecía matá- la larada voltaba de novo a saír con máis forte [+]
164 1919 3MA055919 7 CASOS E COUSAS Voltou de <1 Vigo 1> o notabre coadro de declamaceón [+]
165 1919 AESAND919 267 <3 Silvestre 3> ao lembrare que lle fica a maleta no comedor volta [+]
166 1920 CREPEC920 19 ¡ Canta xente na praza ! <3 Lou . 3> . - ( Mira pola fenestra , logo volta [+]
167 1920 CREPEC920 20 non ! ¡ Se tivera concencia ese home non voltaba aquí , non voltaba [+]
168 1920 CREPEC920 42 <3 Bra . 3> . - Voltaremos outro día daquela ; pero lembre ÷se , señor , [+]
169 1920 CAPSEM920 5 e alabemos a Deus por seus misterios ; e voltando ás verbas da [+]
170 1920 CAPSEM920 6 galego voltaría a ser idioma igual que nos tempos dos propios [+]
171 1920 CAPSEM920 8 { Zoqueiro } : É certo qu ' os parrafeos non enchen , pro voltando a [+]
172 1920 CAPSEM920 10 { Cubano } : E voltando ós castiñeiros ¿ por qué apodrecen tanto agora ? [+]
173 1920 CAPSEM920 16 dil bota a carta ; dempois volta a salvar e vai ÷se . A donicela [+]
174 1920 CAPSEM920 20 volta a falar - ¿ Por qué e cando vas ÷te ? - Non o sei pro quixen [+]
175 1920 CAPSEM920 21 derradeira o seu cortexo voltara a lle decir adiós , ó tempo de [+]
176 1920 CAPSEM920 22 voltar a escribir quero ÷che hoxe decir adiós » . Istas verbas dan ÷lle [+]
177 1920 CAPSEM920 24 { <3 Laureana 3> } : Istes viaxeiros voltan ÷se moi descreídos . [+]
178 1920 CAPSEM920 26 berra : « alerta está ÷a » e voltan ÷se ó sobrado ) . [+]
179 1920 NOS001920 1 É a ansia qu ' hoxe sinte <1 Galizia 1> de vivir de novo , de voltar [+]
180 1920 NOS001920 9 a volta do Fillo Pródigo ; o pobo d ' <1 Israel 1> voltando do desterro [+]
181 1920 NOS001920 10 Voltai ÷vos un istante cara ó mar <1 Atlántico 1> . [+]
182 1920 NOS001920 18 Baixos 1> . Voltará armado de novas armas pr ' afirmare dun xeito [+]
183 1920 NOS003920 19 <3 Lamas 3> voltará logo a estar conosco e cecais moi pronto ha de [+]
184 1920 NOS003920 19 e de traballo . Voltará aínda máis aceso no amore á súa Terra , [+]
185 1920 RISTEO920 21 de <1 Galicia 1> . I o seu diñeiro tend ' a voltar á terra , a se sedentarizar [+]
186 1921 CREREX921 20 ande xa , que canto máis cedo vaia , máis cedo ha voltar . [+]
187 1921 QUIALE921 25 casare co ela . - ¿ E qué ? - voltou a decire . [+]
188 1921 SANROS921 141 { ROSIÑA } . - ( Voltando ÷se sorprendida ) . [+]
189 1921 NOS004921 9 voltar á posesión da súa paisaxe . A paisaxe fixo xermolar nel [+]
190 1921 NOS004921 14 E voltarán os tempos vellos , con tódo- los seus vicios , porque [+]
191 1921 NOS004921 17 teósofo - teremos que voltar ás conceuciós imensas do coloso de [+]
192 1921 NOS004921 17 na <1 Italia 1> , propuña ÷se voltar ó Oriente cando os berros de [+]
193 1921 NOS005921 4 dous bos lances na illa , i o barco voltaba pra terra cando caía [+]
194 1921 NOS005921 19 voltar aló e faguer novas escavaciós . [+]
195 1921 NOS006921 16 bos cabaleiros que voltaban de pelexar cos mouros deixaban ca [+]
196 1921 NOS006921 17 retrospeutiva do gosto artístico que cecais voltaría así as primitivas [+]
197 1921 NOS006921 20 parte do libro de que voltaron aquiles días nos que { La paix [+]
198 1921 NOS007921 3 tempo estivemos sen nos voltar un de car ' ó outro pra nos dicir : [+]
199 1921 NOS007921 4 antr ' as dúas Patrias , que nos poidera voltar ós groriosos tempos [+]
200 1921 NOS008921 4 pra estudar con proveito . Entón fixo ÷se un plan de seu . Ó voltar [+]
201 1921 NOS008921 5 sendo xa un home , voltábamos dun partido de football en <1 Limerick 1> ; [+]
202 1921 NOS008921 7 voltar o cárcele ós 21 días . Il non volveu . En Marzal de 1918 [+]
203 1921 NOS008921 9 { PATRICIO } ( Voltando ÷se dend ' a fenestra ) . Na cidade volver a escomenzá- los [+]
204 1921 NOS008921 11 vella ? { PROBIÑA } A esperanza de voltar ao recobro dos meus campos [+]
205 1921 NOS008921 13 garimoseira . <3 Miguel 3> , volta ÷se cara a ela , como disposto a [+]
206 1921 NOS008921 16 tivo que deixar o poder pra voltar en 1892 con algunhas modificaciós [+]
207 1921 NOS008921 16 Hai que esperar a 1905 cando os liberales voltaron ó poder con [+]
208 1921 CABVEN921 156 os foreiros voltarán : ni ' esquecerán o camiño ni ' as rendas esquecerán . [+]
209 1922 LOPNOV922 4 Surrindo ÷se mofaba ÷se de si mesmo e voltaba a pensar na súa coase [+]
210 1922 LOPNOV922 10 Animada , voltou a remexer nos panillos rosmando paseniño e decidida : [+]
211 1922 LOPNOV922 16 e guindando . Os sorprendidos voltaban ÷se enoxados cara a el , [+]
212 1922 LOPNOV922 21 seguinte . E voltou aos seus curtos paseios . [+]
213 1922 LOPNOV922 21 Voltou ÷se rapidamente . ¡ Por fin chegaba ! Coa face ardendo e a [+]
214 1922 LOPNOV922 32 Esta non esperou segunda orden , saíu e voltou coa rapidez dun [+]
215 1922 LOPNOV922 37 Cando o fuxitivo distinguiu as primeiras casas da vila , voltou [+]
216 1922 MANANA922 69 falasen unha dor tén o vento Foi pra non voltar máis polo camiño [+]
217 1922 MANANA922 74 cos carballos A sombra dos tesouros voltará encoberta no ensono [+]
218 1922 QUISAN922 5 furar tódo- los recunchos e voltarmos logo ao noso acochamento [+]
219 1922 QUISAN922 8 Os cris sucedían ÷se sin ritmo algún ; logo , voltaba a aparescer [+]
220 1922 QUISAN922 13 non , vai ÷se ou volta ÷se de visitar a muller a quen se quere . [+]
221 1922 MTPAND922 75 Tivo que ir ÷se de <1 Lisboa 1> , mais , de secreto voltou a tres leguas [+]
222 1922 MTPAND922 85 imperiosa a porta , e sin dir ÷lles nada voltou a espalda ; insistir [+]
223 1922 MOTCON922 14 iñoraba a onde o sol fuxira e quería sabé- lo . Voltou a chamar [+]
224 1922 MOTCON922 14 Teña pacencia que non hai présa , e polas sete e media ha voltar [+]
225 1922 MOTCON922 15 Foron dous minutos os que agora tardou en voltar a ollá- lo . As [+]
226 1922 MOTCON922 15 o sol . ¡ Non se murche , meu pai , non se murche ! E <3 Sabela 3> voltaba [+]
227 1922 MOTCON922 18 bruscos píos píos . Sonaba que traguía na bulsa , ó voltar prá [+]
228 1922 MOTCON922 27 Ás veces calábamos e entón <3 Ánxela 3> voltaba a agarimar o cordeiro [+]
229 1922 MOTCON922 27 en que o espíritu se enguruñaba voltado pra si mesmo . Pro mui [+]
230 1922 MOTCON922 32 voltar á <1 Devesa 1> . ¡ Quixera marchar agora ! ¡ Estou todo o día [+]
231 1922 MOTCON922 32 a chorar , meu amo ! ¡ Quero voltar e ter o aniño entre as maus , [+]
232 1922 MOTCON922 41 Como nun movemento invountario o cego voltaba cara min o corpo . [+]
233 1922 MOTCON922 41 O certo é que o cego nunca máis voltou ás noitiñas . Souben que [+]
234 1922 MOTCON922 47 co renque . Rabuñando cos brazos , voltando ó chau as facianas , [+]
235 1922 FBACAT922 7 voltou ao pazo do <3 Bove_Derg 3> , no grande Lago , e casou ÷se con [+]
236 1922 FBACAT922 10 Cando <3 Eva 3> finou o seu canto , os cisnes voltaron ÷se cara a ela [+]
237 1922 FBACAT922 10 que <3 Deeca 3> sexa a raíña do <3 Largnen 3> e o Bon Santo volte a [+]
238 1922 FBACAT922 13 a raíña do <3 Largnen 3> e o Bon Santo volte a <1 Eirín 1> e se ouzan [+]
239 1922 FBACAT922 14 pauliña : ¡ Mala muller ! Non has voltares a escurecé- la terra co [+]
240 1922 FBACAT922 18 catro cisnes salugaban ÷se , nas batidas augas pra voltaren a xurdire [+]
241 1922 FBACAT922 21 poideron voltare a nadar no mar de <1 Moyle 1> , mais as súas feridas [+]
242 1922 FBACAT922 21 destino a voltaren ó mar de <1 Moyle 1> . [+]
243 1922 FBACAT922 21 do Lago <1 Darvra 1> non voltaron a ollare unha forma humán . Falade [+]
244 1922 FBACAT922 23 dos cabaleiros , porque tiñan que voltaren axiña pró mar de <1 Moyle 1> . [+]
245 1922 FBACAT922 23 voltaron a martirizaren ós catro cisnes . [+]
246 1922 FBACAT922 25 a ialma dos cisnes . - ¿ Cando voltará o bon Santo a <1 Eirín 1> ? - dicían ÷se [+]
247 1922 FBACAT922 25 dun lado pro outro cun grande receio . Voltaron a pousaren ÷se , [+]
248 1922 FBACAT922 26 alentadora . Voltaron a soaren no ar , craros e cristaíños , os [+]
249 1922 FBACAT922 27 e o bon Santo volte a <1 Eirín 1> e s ' ouzan na terra e no mare os [+]
250 1922 FBACAT922 27 Xa tiña voltado o Santo e xa se ouviran na terra os tanguidos [+]
251 1922 FBACAT922 28 lle pregare que voltase ó pazo pormetendo ÷lle de ire catá- los [+]
252 1922 FBACAT922 28 cisnes . A <3 Deeca 3> voltou i entón o <3 Largnen 3> mandou ÷lle a pedí- los [+]
253 1922 FBACAT922 28 a raíña do <3 Largnen 3> ? ¿ Non voltara a <1 Eirín 1> o bon Santo ? ¿ Non [+]
254 1922 FBACAT922 29 E voltou car ' aos nenos que pregaron ÷lle que os bautismase porque [+]
255 1922 FBACAT922 30 mais ó voltá- los ollos ó chan da ermida e fitá- los corpos alí [+]
256 1922 CASOLL922 22 Voltándomos ó cimeterio falamos da terra . [+]
257 1922 CASOLL922 32 meu pai foron arreo maldecidas por min . Meu pai era dino de voltar [+]
258 1922 CASOLL922 37 niste lagarto e moito tempo tardarei en voltar . Recomendo ÷che [+]
259 1922 CASOLL922 38 D ' alí á dúas ou tres horas volta pró cimeterio ensumindo ÷se nun [+]
260 1922 VPOALM922 13 adrento e volta cun balde i un pano ) . [+]
261 1922 VPOALM922 33 { Pancho } . - ( Voltando cunha botella ) . { Acá tiene el vinagre , Sr . [+]
262 1922 VPOALM922 34 { Tío Xan } . - Xa volta en si , seique ... [+]
263 1922 VPOALM922 44 { Rafael } . - ¿ E vosté coida que podo xa voltar para <1 Cuba 1> ? Eu [+]
264 1922 VPOALM922 60 voltan probres , desprecian ÷nos . Exempros hai na aldeia a centos . [+]
265 1922 VPOALM922 61 prá Terra ou voltan enfermos pra xeneraren fillos d ' alma esvaída [+]
266 1922 VPOALM922 71 { Pancho } . - Vean , tiña un compromiso e quedei en voltar cedo ... [+]
267 1922 VPOALM922 86 <3 Loísa 3> e <3 Manoel 3> que voltan da festa traguendo roscas enfiadas [+]
268 1922 VPOALM922 87 ( Oucen ÷se foguetes lonxanos , e cantigas de xentes que voltan da [+]
269 1922 REX002922 3 que voltémo- nos a ver . [+]
270 1922 REX002922 4 pra qu ' os forasteiros poidan voltar a <1 Cruña 1> despois de pasá- las [+]
271 1922 REX002922 4 de donde voltará outra vez para <1 América 1> , non sin que antes [+]
272 1922 REX002922 6 Moi axiña voltará a saír <4 Céltiga 4> con unha novela do poeta [+]
273 1922 REX003922 4 Volta a xente da batalla , ergueu ÷se sobre dunha cadeira o moi [+]
274 1922 REX004922 3 espavorida a través da campía , co desexo de voltar á súa vella [+]
275 1922 REX006922 6 Desexamos ÷lle moitos éisitos e cubizamos voltar axiña a vé- lo [+]
276 1922 TAIABR922 50 barca vai voltando , e o Desengano voga ao triste son dun pranto , [+]
277 1922 GPRCUS922 8 gracia ... ! Por aqués días non pasou máis nada . Non voltei a nomeá- la [+]
278 1922 GPRCUS922 9 En todo o camiño non voltou pra min . Emporiso disto , ao chegare [+]
279 1922 GPRCUS922 9 Non voltei a vé- la . Chegou outono e tiven que collé- lo tren . Amocaba ÷me [+]
280 1922 GPRCUS922 11 cal parella de namorados . <3 Madanela 3> , ao sentir pasos , voltou [+]
281 1922 GPRCUS922 12 Pro isto tiña doado remedio . Lle pór que lle voltabas as lembranzas [+]
282 1922 GPRCUS922 12 voltaba a botá- la mao ao garabullo . [+]
283 1922 GPRCUS922 13 si non me dar pé pra voltar a ll ' escribir ? - ¿ Non che parece ? [+]
284 1922 GPRCUS922 15 un embouco á miña nai pra abranguer non voltar a <1 Valladolid 1> . [+]
285 1922 GPRCUS922 23 a que non me voltaría a ver ! E pensei en ll ' escribir unhas liñas [+]
286 1922 GPRCUS922 27 As horas de voltar á casa eran pra a probe un verdadeiro inferno . [+]
287 1922 GPRCUS922 28 si témo- lo amor , o meirande do mundo ? ¡ É a vida tan longa ! Voltémo- la [+]
288 1922 GPRCUS922 29 vas ÷te pra non voltares . Teño a seguranza . [+]
289 1922 GPRCUS922 29 Ti fuxes por voltares feito un home c ' obxeto de que <3 Madanela 3> [+]
290 1922 GPRCUS922 30 na cabeza . Pro dempoixas , cando voltes , irás a ela ; virá a ti , [+]
291 1922 GPRCUS922 32 - A ver cando voltas feito un <3 Blasco Ibáñez 3> . [+]
292 1922 GPRCUS922 39 ou cedo , voltaban ao seu rego . [+]
293 1922 GPRCUS922 40 foi ÷se , e non voltou a se saber dela . É de supor a onde foi parar : [+]
294 1922 NOS009922 7 a lección e voltarían ó antigo estado de cousas ? » E despois d ' estudar [+]
295 1922 NOS009922 10 E novamentes o filósofo poeta , o home de ferro voltaba a berrare : [+]
296 1922 NOS009922 15 Colemán 3> , voltamos a <1 Baños de Bande 1> pra recomenzar as nosas [+]
297 1922 NOS009922 16 cos flamengos , e se galego foi , voltou máis galego . [+]
298 1922 NOS009922 18 ten que voltar os ollos se se quer salvar , tristuras da Raza [+]
299 1922 NOS010922 3 fixo voltar ó respeto que m ' inspiraba isa tendencia denantes [+]
300 1922 NOS010922 3 ter intrés a primeira . E o xenio occidental que quer voltar á [+]
301 1922 NOS010922 4 e os xornaes voltaron a falar . Pola derradeira , apareceu unha [+]
302 1922 NOS011922 5 é aínda decir que os artistas novos teñen os ollos voltados car ' ás [+]
303 1922 NOS011922 6 pra voltar á collé- la e pra facé- la revivir baixo aspeutos aínda [+]
304 1922 NOS011922 18 Voltamos ás páxinas de Biblia Moderna de <3 Nietzsche 3> e de <3 Carlyle 3> , [+]
305 1922 NOS014922 6 voltaremos sobr ' este tema . Tocante á cencia e cultura libresca , [+]
306 1922 NOS014922 10 I a Raza voltará o ollar pró niño do sol , disposta a escomenzá- la [+]
307 1922 VLOVAR922 636 si ... { PACHÍN } Eí vein esos ; volta a templar el tambor . ( { Se [+]
308 1922 LOPBRE922 52 Seu corazón voltou acompasado a bater docemente , o rostro alumiado [+]
309 1922 LOPBRE922 57 Cal lións , outra vez voltan á brega os valentes da terra asoballada , [+]
310 1922 LOPBRE922 76 Volta a faz para ti , meu ben querido , os sendeiros desando que [+]
311 1922 LOPBRE922 96 Volta cara o hourizonte , erguida , olla estasiada o lánguido comenzo [+]
312 1922 LOPBRE922 97 a milagreira aparición da vida volta a xurdir nos secos manantiás . [+]
313 1922 LOPBRE922 100 voltaron ÷se máis lixeiros ; na linda face da amada brilan ridentes [+]
314 1922 NOS013922 4 pouca auga . Cando voltei prá casa o corpo tremía ÷me de noxo coma [+]
315 1922 NOS013922 14 durant ' o inverno , pra voltar a comenzá- los dunha maneira sistemática [+]
316 1922 NOS013922 18 dunha ispiración parella á do Pobo , ó Pobo poden voltar a seren [+]
317 1922 NOS013922 19 voltou á mau . Cand ' eu dicía qu ' eiquí a novedade iba en serio ! [+]
318 1922 COTTRE922 17 { <3 Sabela 3> } ( A carón do valo ) . Marcha , e non voltes , ós areales [+]
319 1922 COTTRE922 20 ( <3 Manoel 3> volta seguindo coa vista a <3 Rosalía 3> ; escoita as copras [+]
320 1923 ROSCON923 97 - ¡ Volta cos cornos ! - É tan sabido que si tanto che fai anomeá- los , [+]
321 1923 REX001923 6 hoxe volta a saír coa súa vida económica garantida , cunha encomenda [+]
322 1923 REX003923 7 Gracias ós obreiros non voltará por <1 Galiza 1> . E iso iremos ganando , [+]
323 1923 REX005923 2 farsa eleutoral e voltaron unhos prás vilas galegas e outros [+]
324 1923 REX007923 1 da Diputación de Bizcaya 4> . ) COMA DECOTE Recentemente voltou [+]
325 1923 VAABES923 34 voltar a <1 Portugal 1> , que Don <3 Miguel 3> nos perdoa . [+]
326 1923 BAEESC923 39 Cando tras de longos anos , volto ao meu fogar , vencido , como [+]
327 1923 NOS016923 7 agardo que dispois dun pouco de academismo voltaremos á Natureza , [+]
328 1923 NOS017923 2 os ventos negros en demasía , voltémo- la mirada atrás e , contemprando [+]
329 1923 NOS017923 8 das ispidas carnes dos neniños aldeáns , que voltan ben por mal [+]
330 1923 NOS017923 12 mais botáro- no fóra , e voltou pr ' <1 Alemaña 1> , e alí atopou tres [+]
331 1923 NOS017923 12 con voltar á cova do pirmeiro fundador , sería restaurada . [+]
332 1923 NOS018923 5 e como nelas vive a eternidade a elas cómpre voltar . Seguir máis [+]
333 1923 NOS018923 5 voltará ó seu ser namentras os libros sigan poñendo diante dos [+]
334 1924 PITANA924 2 Acedou ÷se a polémica . <3 Antón da Chousa 3> , que voltaba polo camiño [+]
335 1924 PITANA924 12 a unha criatura - « <2 Ben feita 2> » ¿ qué tes , pobriña ? - E voltando ÷se [+]
336 1924 PITANA924 19 rapaz que voltou de <1 América 1> para casar con <3 Rosa dos Muíños 3> , [+]
337 1924 PITANA924 21 atacada de súpeto por un colapso do que non voltaba en sí , era [+]
338 1924 PITANA924 22 facer caso ... <3 Mariano 3> viu ÷se perdido . Aquela multa ... E voltou [+]
339 1924 PITANA924 30 e voltou con dous números da guarda civil e mái- lo xusgado . [+]
340 1924 PITANA924 32 dos sesenta ) - Por hoxe , sí . - se non morres ti e teño que voltar [+]
341 1924 PITANA924 33 As labregas da leira veciña viron voltar aos homes do cortexo [+]
342 1924 FFLMIÑ924 12 Sorrín ÷me , abaneei paseniño e compasivamente a testa e voltei [+]
343 1924 FFLMIÑ924 13 E xa me non voltei a ocupare nel . [+]
344 1924 FFLMIÑ924 13 na miña habitación e tiña a delicadeza de se voltar de costas [+]
345 1924 FFLMIÑ924 13 Vostedes comprenderán que eu non voltei a lle dirixir a palabra . [+]
346 1924 FFLMIÑ924 14 voltar , berrando , porque a verdá é que o difunto estaba imponente . [+]
347 1924 FFLMIÑ924 14 aquel tempo voltando ÷se de costas , e eu agradecía ÷llo no fondo [+]
348 1924 FFLMIÑ924 16 ao pasillo a fumar un charuto , cando voltei atopei ÷me á miña [+]
349 1924 FFLMIÑ924 26 frases , porque <3 Regueiro 3> voltou a insistire en que el e <3 Canzobre 3> [+]
350 1924 FFLMIÑ924 26 Cando voltei a escoitar , <3 Herminia 3> confesaba que a súa esistencia [+]
351 1924 FFLMIÑ924 27 Vivo está e pode decí- lo . Nen aínda a noite en que , ao voltar [+]
352 1924 FFLMIÑ924 30 Sospeitei daquela que a miña muller voltaba en pantasma ao mundo , [+]
353 1924 FFLMIÑ924 32 Ao dobrar a primeira rúa , voltei á cabeza . [+]
354 1925 FILNEN925 27 nai fuxía de min pra máis non voltar , sentín a friaxe de non [+]
355 1925 RVRFUN925 72 - ¿ Pero usted quiere tomar ÷me el pelo ? - ¡ E volta cos enganos outra [+]
356 1925 DIEANT925 10 que as erguen e axigantan . E despois daquela risada voltámo- nos [+]
357 1925 DIEANT925 17 voltou a guindar nengún peletre . [+]
358 1925 PSSPAI925 22 tintas coma leda era a esperanza de voltar á súa casiña . [+]
359 1925 NOS019925 1 e <4 NÓS 4> volta outra vez á vida , hoxe , Día de <1 Galiza 1> de 1925 . [+]
360 1925 NOS019925 3 desfiladeiros ven ÷se obrigados a voltar á <1 Hespaña 1> . Xa na Meseta , [+]
361 1925 NOS019925 12 arredando ÷se sen daren ÷se conta da verdade : Mais voltemos a <3 Aristóteles 3> . [+]
362 1925 NOS019925 14 tódo- los anos por moito tempo tiñan que voltar todas aquelas [+]
363 1925 NOS020925 4 Voltemos aos tempos gabados da literatura castelán . Afrontémo- nos [+]
364 1925 NOS020925 12 troca e vende e volta á súa terra con tal cantidade de riquezas , [+]
365 1925 NOS020925 13 da V centuria , os Gregos voltan ÷se car ' Oriente ... As espediciós [+]
366 1925 NOS022925 3 e morreu ó voltar do bosque . [+]
367 1925 NOS022925 12 Mais voltemos ó punto de saída , e d ' eiquí infire qué é unha a [+]
368 1925 NOS022925 14 voltar a <1 París 1> , ó <1 París 1> do arte novo , onde o saben apreciar , [+]
369 1925 NOS022925 15 voltamos á vida real e ó costumbrismo , nun sinxelo e orixinal [+]
370 1925 NOS023925 4 reverte en pequena fervenza car ' a isquerda voltando a xunguiren ÷se [+]
371 1925 NOS023925 4 aprousimada de 50 m . car ' o W . no que volta a atopar ÷se . Da banda [+]
372 1925 NOS023925 9 de loita , pra voltaren unha vez pasado o perigo ás súas cabanas [+]
373 1925 NOS024925 3 aquela regueifa para a voda - disposta a todo con tal de non voltar [+]
374 1925 NOS024925 10 do <1 Limia 1> i o do <1 Monte Sagrado 1> , fuxiron pra non voltaren , [+]
375 1925 NOS024925 14 ista voltou a estar debaixo do penedo mandou ÷lle ao home que [+]
376 1925 BOUCAB925 133 - Agarda . Volto contigo . Arrombarei a besta . [+]
377 1925 BOUCAB925 133 - ¡ Ai , meu siñor , non volto ; teño encarga pra <1 Soutomil 1> e hei [+]
378 1925 BOUCAB925 134 Rubín a abafante costa e dende o <1 outo da Torreira 1> voltei o [+]
379 1925 BOUCAB925 135 Voltaron pra os eidos . Polo camiño o escudeiro matou ao señor , [+]
380 1925 BOUCAB925 141 Voltei a chamar . Non se moveu . Destoncias baixei ; atei o animal [+]
381 1925 ACAPRB925 5 Voltou a acordar en si , i ergueu ÷se limpando as bágoas fuxitivas [+]
382 1925 ACAPRB925 8 As foulas levantaban a dorna en alto , voltando a deixá- la mainamente [+]
383 1925 ACAPRB925 9 copas , e á noite voltaba a tombos , a durmí- la no barco . [+]
384 1925 ACAPRB925 16 cos anos e voltaba ÷se neno , e decote andaba á percura de decir [+]
385 1925 ACAPRB925 17 E como o outro non respondera , voltou a falar . [+]
386 1925 ACAPRB925 21 se Deus quer ! E <3 Malvina 3> outra vês soia voltaba á súa vida [+]
387 1925 ACAPRB925 23 E o concurso arrebatado voltou a ouvear . [+]
388 1925 ACAPRB925 29 soando cal voz profana que fala das cousas que non voltarán ? [+]
389 1925 ACAPRB925 30 se non a houbera dabondo compensado quedaba de non voltar a sofrir [+]
390 1926 RISCAT926 22 Voltar { Volver } . [+]
391 1926 GLEROM926 68 na loita que voltar car ' atrás ; ¡ fuxide , cabaleiros , de verbas [+]
392 1926 GLEROM926 102 moi alto , cega , non mira o fondo , mais cando o mira e voltar ÷se [+]
393 1926 PREMOR926 7 non vou pra <1 Santiago 1> . Marcho pra <1 Madrí 1> . E non penso voltar [+]
394 1926 PREMOR926 9 máis disto ! Vou ÷me pra non voltar xamais ... Vou ÷me ... vou ÷me ... [+]
395 1926 PREMOR926 10 { Ramona } . - Mais dixo que marchaba pra non voltar . [+]
396 1926 PREMOR926 10 { Farruco } . - Diso non fagas conta ; xa voltará , xa . O pote tira [+]
397 1926 PREMOR926 25 imaxe da Saudade . E foi cando sintín un desexo fondo de voltar [+]
398 1926 PREMOR926 25 { Sr . Abade } . - Agora está espricado por qué non queres voltar a [+]
399 1926 PREMOR926 30 volta pra <1 Madrí 1> mañán . [+]
400 1926 DIEANT926 78 se escriba sen se deter e sen voltá- los ollos ao camiño andado . [+]
401 1926 ESPOBR926 96 voltemos ás humanidades , Hestoria , Filoloxía , Etnografía , Matemáticas , [+]
402 1926 NOS026926 1 na terra , teño tamén saudade ... ¡ Isa saudade de voltar a Deus ! [+]
403 1926 NOS026926 4 que saíndo Arcediago de <1 Cornado 1> voltou Arcebispo de <1 Compostela 1> . [+]
404 1926 NOS026926 10 e que conta ó voltar de ollaren a insua do Paraíso , topan todo [+]
405 1926 NOS026926 11 unha carta que darás ó vello que te mandou , e sen tardar , voltas [+]
406 1926 NOS026926 17 chamara á Saudade , e que volta coa saudade dun amor e os asomos [+]
407 1926 NOS027926 5 deprendera dabondo cos franceses , que tiña que voltar á <1 Irlanda 1> , [+]
408 1926 NOS028926 5 Mais adiante voltaremos a coller o fío . [+]
409 1926 NOS028926 11 Volveron tragué- la fonte prá iarca , volveron principiar , e volta [+]
410 1926 NOS028926 12 os ovos . Ó pouco volveu prá iarca . Voltou a ama ond ' o home . [+]
411 1926 NOS029926 2 ¿ Non é iste un bon momento , abofé ? Temos de voltar os ollos un [+]
412 1926 NOS029926 3 si dixera a ningures - Pra ir á terra prometida ten que voltar [+]
413 1926 NOS029926 4 teríamos cando menos iniciado o vieiro . Mais eiquí hai que voltar [+]
414 1926 NOS029926 10 da Psicoloxía contemporánea , fai ÷nos voltar ás antigas teorías [+]
415 1926 NOS029926 14 sen s ' estrever a rebulir , nin xiquera a dar volta á cabeza . [+]
416 1926 NOS030926 19 vida do esprito anovada tamén , voltando despois de moitos séculos [+]
417 1926 NOS031926 2 Finaron as vacaciós de Nadal i os estudantes do Preparatorio voltaban [+]
418 1926 NOS031926 6 ó sentir en si a sombra volta ÷se máis frío , ten frío de medo [+]
419 1926 NOS031926 11 se deixa Pra non cansar ÷se ; E si se quer voltar a coller ... [+]
420 1926 NOS031926 14 O fato de festeiros ledamente volta da romaría do Cristal . [+]
421 1926 NOS032926 2 nunha costante afabilidade - outra vez volta ante min o recordo [+]
422 1926 NOS032926 5 ¿ Voltou o home xurdir noutro lado ? Logo de catro minutos , o lume [+]
423 1926 NOS032926 6 porqué voltou ó grifo ? Pra lavá- las maus lixadas cunha meio gastada [+]
424 1926 NOS032926 8 reitificadas , voltas a confirmare ? O comenzo dun curso d ' istrución [+]
425 1926 NOS032926 8 ¿ Voltou a peza o <3 Bloom 3> ? Endexamais . [+]
426 1926 NOS033926 7 que il non é a totalidade da vida , e voltará ÷se car ' o lado fondo [+]
427 1926 NOS033926 10 E asina voltamos ó tema indicado no final do capítulo anterior , [+]
428 1926 NOS033926 14 voltan pra ela . [+]
429 1926 NOS033926 14 Dempois do bautisteiro volta a música a tocar , lanzan ÷se ó ar [+]
430 1926 NOS033926 19 e facer outros laboriños , voltou en procura da besta , mais xa [+]
431 1926 NOS033926 19 E no meio do responso voltou en si o home aínda coa mesma ideia [+]
432 1926 NOS033926 19 non lle fixo caso e voltou a mover as táboas e a soplar ás velas [+]
433 1926 NOS034926 6 solaina pra gozar dun derradeiro anaco de día e voltou espaventado [+]
434 1926 NOS034926 7 estrondo , xa voltarán a ser ceibes . Longamente falei con elas [+]
435 1926 NOS034926 7 das pedras traballadas . Endexamais voltarán a sere as nosas irmáns . [+]
436 1926 NOS034926 8 inda reinaba a noite . Ferido en loita franca ó voltar da feira , [+]
437 1926 NOS034926 15 o <1 Bierzo 1> e probabremente <1 Sanabria 1> . Voltando ó asunto , outras [+]
438 1926 NOS035926 15 Pois ben : ó voltaren d ' <1 Eleusis 1> iniciados nos misteiros , o pobo [+]
439 1926 NOS036926 2 e non convén escoitá- las . A xente volta ás casas , fai ladaíñas [+]
440 1926 NOS036926 2 Tudos voltan . Os asesinos forman xuntanzas temerosas ó pé dos [+]
441 1926 NOS036926 2 En <1 Dublín 1> , soilo voltan as almas da familia que veñen sentar ÷se [+]
442 1926 NOS036926 3 mirar ós poucos días : as que se voltan negras din morte nos quince [+]
443 1926 NOS036926 7 sen valor , pedras ou carbós xeneralmente , e non voltan ó seu [+]
444 1926 NOS036926 8 caballería . De unha vegada voltou á aldeia montado no seu cabalo , [+]
445 1926 NOS036926 11 voltan ó seu primitivo asento , de calamidás causadas por mor [+]
446 1926 MGNFIL926 3 - Vaia un tempiño , eh ? - dixo voltando a cortar nos cabelos . [+]
447 1926 MGNFIL926 4 o pano branco , sacudeu os cabelos e voltou ÷no a pór como estaba . [+]
448 1926 MGNFIL926 11 ademirazón . Puxen ÷me a coidar ... e o tempo foi ÷se . Cando voltei [+]
449 1926 MGNFIL926 11 agora e que volte dimpois . Sempre leva algún tempo , e como é [+]
450 1926 MGNFIL926 22 parar aos automóbiles e aeroplanos e voltar a onde estaban . Polo [+]
451 1926 MGNFIL926 24 moito en voltar . Traguía na man un xoieiro de onde tirou uns [+]
452 1926 MGNFIL926 25 Voltou a acougar rentes do piano , e as súas mans , dimpois de aloumiñar [+]
453 1926 MGNFIL926 25 cor cirigüela na outra . Endexamais se voltou a saber dil . [+]
454 1926 MGNFIL926 26 cousas voltaron ao seu ser . [+]
455 1926 MGNKAL926 4 Te non quero voltar a ver nista casa . Xa mandarei á túa tóda- las [+]
456 1926 MGNKAL926 10 cornos que o deixei sin acordo . Vendo que non voltaba en si botei ÷lle [+]
457 1926 MGNKAL926 10 ollou ÷me aparvado . - Quenes son os teus compañeiros ? - voltei ÷lle [+]
458 1926 MGNKAL926 11 Emporiso ao ollar que iste voltaba pra unha banda , metendo ÷se [+]
459 1926 MGNKAL926 14 pra dentro voltando acompañada de dúas xovens que me fitaron [+]
460 1926 MGNKAL926 17 voltar á vida de novo morrería de carraxe e de vergoña . Pro nós [+]
461 1926 MGNKAL926 18 tranquilo cando os fortes aprausos voltano á vida facendo ÷o pór [+]
462 1926 MGNKAL926 19 de novo voltou a saloucar esconsolado . [+]
463 1926 MGNKAL926 20 foupeiro e nugallán . Do meu tío me non voltara a lembrar . Tan [+]
464 1926 MGNKAL926 25 de deixar o animal cando voltase , dixo ÷nos que iña tomar meio [+]
465 1926 MGNKAL926 25 Argallei unhas cantas parvadas pra ver si facía voltar a ledicia [+]
466 1926 MGNKAL926 29 ao hespital . Cando dous días máis tarde voltei en min atopei ÷me [+]
467 1926 MGNKAL926 30 endexamais voltará a facer frusla de min . acho ÷me ledo coma o [+]
468 1926 ROCKAR926 14 Non voltou . De alí a un mes enterrámo- lo . [+]
469 1926 CABNOI926 38 outro o incensario a voltar , lexionarios de El Señor todos levan [+]
470 1926 COTHOS926 6 vai aquel tempo felice en que voltamos trunfantes a <1 Galecia 1> [+]
471 1926 COTHOS926 22 andar . Donde o atope , alí lle pregará , que volte a <1 Tréveris 1> , [+]
472 1926 COTHOS926 24 <3 PRÓCULA 3> ( Abraiada ) ¡ Madre ! ... ( <3 Eucrocia 3> volta a cabeza e [+]
473 1926 COTHOS926 26 <3 PRÓCULA 3> ¡ <3 Xesús 3> ! <3 TÉRTULO 3> Todo está comprido . ( Voltan a [+]
474 1927 BORFUC927 30 muita gana de voltar ó sitio . [+]
475 1927 BORFUC927 39 que me rebaixe unhas migallas no consumo ; que non voltarei a [+]
476 1927 BORFUC927 68 Voltamos seguidamente prá casa sin insinar a ninguén a variña [+]
477 1927 BORFUC927 77 pero tamén é certo que voltei d ' alí . ¡ Non faltaba máis ! ... [+]
478 1927 BORFUC927 79 « ¿ Tés fome ? » Volta abanear coa cabeza . « ¿ Bateron ÷che ? ¿ Deixaron ÷te [+]
479 1927 BORFUC927 103 na morte da sogra . Inda lle parcía que voltaría do buraco prá [+]
480 1927 DIEANT927 141 Voltou a escismar o labrego e ouviu ÷se rosmar a si mesmo : - ¡ Noso [+]
481 1927 BRGPEC927 3 Castro 3> , e dende uns cantos anos voltaron ÷se cen mil leiras . [+]
482 1927 BRGPEC927 3 O resto das augas que escorren dos prados e das leiras voltan [+]
483 1927 BRGPEC927 4 nas veigas volta ós seus lares ; topando ÷se uns , cheos de ledicia [+]
484 1927 BRGPEC927 8 Aos poucos días de voltar daquel viaxe d ' investigazón , <3 Feixoo 3> [+]
485 1927 BRGPEC927 9 Cando voltou en si , achou ÷se nunha cama arrodeado de xente . [+]
486 1927 BRGPEC927 9 e aconsellando ÷lle que voltase a <1 Berlín 1> na compaña de súa [+]
487 1927 BRGPEC927 9 cos estudos e fixo voltar a poñer en orde as cousas do Pazo , [+]
488 1927 BRGPEC927 9 cinco anos sin voltar o amigo de <3 Koch 3> a <1 Berlín 1> . [+]
489 1927 BRGPEC927 10 de non voltar a xunto do seu inmellorábel amigo . [+]
490 1927 BRGPEC927 14 non voltaría a <1 Conles 1> deica Xunio , así que ¡ Adiós laboura [+]
491 1927 BRGPEC927 14 Alá polas tres da mañán despertou , voltou a cismar na futura noiva , [+]
492 1927 BRGPEC927 15 non voltaría a <1 Conles 1> deica o terceiro Domingo de San_Xoán . [+]
493 1927 BRGPEC927 17 estudante , e ao voltar a <1 Conles 1> <3 Maruxiña 3> xa se entenderon [+]
494 1927 BRGPEC927 20 do Pazo - Xa pode voltar pola miña casa pedindo que lle dea un [+]
495 1927 BRGPEC927 20 ir a xunto dos compañeiros coa sana intenzón de voltar axiña [+]
496 1927 BRGPEC927 25 rapaces do seu tempo . <3 Manuel Alfonso 3> voltou co corazón desatafegado , [+]
497 1927 BRGPEC927 29 O estudante non voltou a falar , até que aquela xentil rapaciña [+]
498 1927 BRGPEC927 29 <3 Maruxiña 3> voltou a rir e dixo : - Os estudantes , verba , moita [+]
499 1927 BRGPEC927 29 un novo rexurdimento ; a miña alma deica hoxe aventureira , voltará ÷se [+]
500 1927 BRGPEC927 29 túa vontade . Hoxe o sangue ruín das miñas veas , volta ÷se da cor [+]
501 1927 BRGPEC927 30 voltaba camiño d ' <1 Abeiro 1> ; detrás iban conxugando o verbo amar [+]
502 1927 BRGPEC927 34 eu sería un neniño e ti terías que voltar ÷te nunha nai agarimosa ; [+]
503 1927 BRGPEC927 34 Os mozos do <1 Outeiro 1> voltaban da festa de <1 Salgueiros 1> , e [+]
504 1927 BRGPEC927 35 En animada cháchara voltaron á vila que axiña será cidade e ao [+]
505 1927 BRGPEC927 35 Ao voltar a xunto da noiva - dixo ÷lle así - Iste é un cadeirádego [+]
506 1927 BRGPEC927 38 Ao voltar da veciña repúbrica inda non tiña de todo a edade pra [+]
507 1927 BRGPEC927 38 foi ÷se a <1 Madrí 1> , voltou co númaro un na faltriqueira . [+]
508 1927 BRGPEC927 39 Á noite seguinte voltou axixar e viu ÷na chorando . Abriu a porta , [+]
509 1927 BRGPEC927 42 noivo , iste voltaba a <1 Conles 1> dende <1 Boenos Aires 1> . [+]
510 1927 BRGPEC927 43 Ao voltar a <1 Conles 1> o fillo de <3 Peta pouco 3> , era Rexistrador [+]
511 1927 BRGPEC927 44 Alonso 3> , voltou ao Pazo <3 Maruxiña 3> , deixando na <1 Habana 1> un [+]
512 1927 CSSLAD927 19 amo voltou da <1 Navarra 1> trouxo ÷ma outra vez a medalla decindo : [+]
513 1927 CSSLAD927 23 camiñantes voltámo- nos , ollamos pr ' aquelas ventás sempre pechas , [+]
514 1927 DIEFI1927 97 Dez anos alá , e voltaría rico de pecunia e lembranzas . [+]
515 1927 DIEFI1927 97 e a rentes andivo de voltar . E hai quen di que dixo moi ademirado , [+]
516 1927 DIEFI1927 97 alá e voltou rico de pecunia e lembranzas . [+]
517 1927 CNLCON927 15 - ou de tarde , no serán - voltaba invariablemente á casa . Como [+]
518 1927 CNLCON927 24 xeitosamente , e voltaron a se xuntar , figurando ÷selle á miña [+]
519 1927 CNLCON927 25 nen tiven azos pra bicá- la . Voltei á casa de un brinco , e beixei [+]
520 1927 FCALOI927 5 D ' alí a uns días voltou á escola somente para se despedire do [+]
521 1927 FCALOI927 5 Saía da aldea con tristura ; pero a ela pormetía voltare , e non [+]
522 1927 FCALOI927 7 voltaron axiña a ollada deixando á présa despexado o camiño . [+]
523 1927 FCALOI927 7 Non hai para que dicire que inda que <3 Martiño 3> voltaba á aldea [+]
524 1927 FCALOI927 9 é o que dan moitos emigrados da Terriña que voltan aos seus lares [+]
525 1927 FCALOI927 13 a conta , e voltou para a súa casiña brincando tremente de ledicia [+]
526 1927 FCALOI927 16 porque , ¿ se a <3 Martiño 3> lle dera a inada de voltar ao pobo ? [+]
527 1927 FCALOI927 22 voltara á Terriña pra folgare unha miga cos aforros feitos á [+]
528 1927 FCALOI927 22 forza de pasar fame e suar bágoas . Voltara feito todo un arxentino . [+]
529 1927 FCALOI927 32 noite voltan para o casal por sere hora de se recoller . [+]
530 1927 FCALOI927 33 non voltaría , <3 Eudosiña 3> decote cavilosa non soparaba endexamái- la [+]
531 1927 FCALOI927 33 en que se atopaba , voltou coa présa que puido para a feiticeira [+]
532 1927 FCALOI927 34 do mundo voltaría a sé- lo ; pois coidaba lle sería pouco menos [+]
533 1927 CBZINS927 100 vez vacante , e voltaba ÷se a anunciá- la a oposición . Ten a Real [+]
534 1927 CBZINS927 102 foron eficaces , pois non se volta a mentar esta liorta . [+]
535 1927 CSACON927 20 alcance das miñas ordes , e voltei a repetí- las mais co mesmo [+]
536 1927 FFLILU927 7 que voltaría hoxe . [+]
537 1927 FFLILU927 8 - Ben o sei , e por eso non voltei a mercar para ti nin unha presa [+]
538 1927 FFLILU927 9 unha voz varonil . <3 Ramona 3> voltou a aparecer . [+]
539 1927 FFLILU927 9 A minúscula servidora saíu correndo e voltou correndo , xa fortalecida [+]
540 1927 FFLILU927 11 unhas notas tan aspras e apremiantes , que os transeúntes volta ÷a [+]
541 1927 FFLILU927 21 non decidía . Unha noite ao voltar dunha xira que fixéramos varias [+]
542 1927 FFLILU927 26 fitos nele ; despois voltou a súa ollada para a rúa . [+]
543 1927 FFLILU927 26 A música tiña volto a soar no gabinetiño . <3 Cardona 3> falou , despois [+]
544 1927 FFLILU927 28 IV Cando voltou a <1 Madrí 1> , <3 Ramiro 3> tivo unha dorosa solpresa . [+]
545 1927 FFLILU927 31 O chófer volta a cabeza coma s ' agardara outra orde . [+]
546 1927 FFLILU927 32 O ataque voltou a se repetire , e o médico insistiu nas recomendacións . [+]
547 1927 FFLILU927 40 poidera pasar alí un par de meses - pensei , voltaría coma un [+]
548 1927 FFLILU927 40 fe que teño en que voltaría curada , que ao cabo decido ÷me . ¿ Queres [+]
549 1927 NOS037927 13 zafra voltaban aos seus fogares cheos da ledicia que dá o contar [+]
550 1927 NOS037927 15 Voltando ós cahiers xa non teñen aquila ledicia de folla do [+]
551 1927 NOS038927 9 Voltando a <3 Rousseau 3> , abrimos o seu derradeiro libro : <4 { Reveries [+]
552 1927 NOS038927 10 prevenir os acontecementos , voltar á hora do sinxelo compango " . [+]
553 1927 NOS038927 17 voltou os ollos , xa cansos de letras , ó chan patricio . E a lei [+]
554 1927 NOS038927 18 levaban na coraza coma un prisoneiro ; istas mulleres que se voltaban [+]
555 1927 NOS038927 18 e ter a gran pacencia d ' agardar a que volten . Pois por iles non [+]
556 1927 NOS039927 8 sei qu ' ó voltar do camiño fundo cinguindo por fóra o grande muro [+]
557 1927 NOS040927 18 do Consulado da <1 Cruña 1> , prometeu tan axiña como volte a <1 Portugal 1> , [+]
558 1927 COTNAD927 11 o Santo Neniño , disporon de se voltaren a súas terras , que onde [+]
559 1927 COTNAD927 18 o cepo de Nadal , para lle voltar a poñer lume cando haxa temor [+]
560 1927 NOS041927 10 voltando moi contente un dos irmaus dixo ÷lles : - Xa sei falar [+]
561 1927 NOS041927 10 E correndiño voltou un dos seus gabando ÷se de que il tamén deprendera [+]
562 1927 NOS042927 7 30 homes pra picar ÷lle a retirada cando a expedición voltaba [+]
563 1927 NOS042927 14 pode que sexas fillo dil . Voltou entón o xuez onda os tres irmaus [+]
564 1927 NOS043927 4 Ai , a vida voltou nunha branca labarada e o corazón puxo ÷se a [+]
565 1927 NOS043927 5 a pedra volta ÷se ceibe envolvendo ó home no silenzo e na friaxe [+]
566 1927 NOS043927 5 morna e calada e voltaría á edade primeira pranetaria e privada [+]
567 1927 NOS043927 9 prefirimos ollar unha <1 Compostela 1> roinosa , volta un coto de [+]
568 1927 NOS043927 12 foi recoller a porquería das cabras , e cando voltou á casa , era [+]
569 1927 NOS043927 14 non dixera nada a ninguén . E a rapaciña voltaba prá casa moi [+]
570 1927 NOS045927 10 logo voltaremos encol disto , pois denantes cómpren dúas verbas [+]
571 1927 NOS045927 17 que non os d ' <1 América 1> , comenzan a voltar os ollos á súa Pátrea [+]
572 1927 NOS046927 5 Voltaremos a falar do <1 Rodeiro 1> nalgús outros capítulos diste [+]
573 1927 NOS046927 6 esculturada . Nalgús lugares a terra vexetal volta ÷se lama morta [+]
574 1927 NOS046927 11 Voltou <3 Murguía 3> na II edizón da « <4 Historia de Galicia 4> » ( vol . [+]
575 1927 NOS046927 21 Correu o home cara a casa mais cando voltou ca medida o euro e [+]
576 1927 NOS046927 22 non voltaran á casa á hora que adoitaban voltar , a muller saíu [+]
577 1927 NOS047927 12 e voltou contando que un de iles ó saber que era de perto do [+]
578 1927 NOS048927 5 cas marcas das pedras por algús anos e houbo precisión de voltar [+]
579 1928 OPELAG928 10 ó amo e sentindo chegar outro cesto volta aixiña pra dentro . [+]
580 1928 OPELAG928 30 Tódo- los demos do viño , os demos quentes e roxos , deberon voltar [+]
581 1928 OPELAG928 47 voltan ÷se pra mirá- los . ¡ Quedan soilos no camiño xa na noite ! ) [+]
582 1928 OPELAG928 51 ( As fadas voltando ÷se néboa van levadas polo áer da tromenta ; [+]
583 1928 OPELAG928 51 min que me dis ? Es ceibe . Fíxe- no por ti . Estou sadisfeito . Volta [+]
584 1928 OPEMAO928 17 Mais dinantes de rematar o ano o capitán voltou ó servicio . Tivo [+]
585 1928 OPEMAO928 28 de andar un paso máis . ¡ Ouvide , nin un voltará , non veredes máis [+]
586 1928 OPEMAO928 30 seu coche as rúas cando voltaba , xa un pouco parviño , de tomar [+]
587 1928 OPEMAO928 30 de contar . Voltar non voltou ningún e , en logar de levá- los a [+]
588 1928 OPEMAO928 30 portuguesa , e reises negros . Ningún voltou . Os d ' eiquí cobraron [+]
589 1928 OPEMAO928 52 no coarto . Tén fame . Entrada a noite volta o fidalgo cun tratante [+]
590 1928 OPEMAO928 60 seu maorazgo . Voltou aixiña con máis cabelos brancos e outras [+]
591 1928 OPEMAO928 63 foi d ' oficial , ben novo , pró norte , il , que voltaba de <1 París 1> , [+]
592 1928 OPEMAO928 63 unha política de intereses ó xeito ingrés . Hai que voltar ó xenio [+]
593 1928 OPEMAO928 64 xenio . Unha serán fun a <1 Versalles 1> . O outono voltaba da coor [+]
594 1928 OPEMAO928 67 áxil , eispresiva voltara ÷se un patois de labregos . Os fidalgos [+]
595 1928 OPEMAO928 70 vellote moi dado ó viño , atopou unha noite ó fidalgo cando voltaba [+]
596 1928 OPEMAO928 75 os frades voltarán » , terciou outro rapaz , iste miúdo e ben posto : [+]
597 1928 OPEMAO928 75 « voltarán , e trunfará a lei dos nosos pais . ¡ Nós estar gobernados [+]
598 1928 OPEMAO928 78 voltaron ÷se pra vé- la . A moza pousou os ollos no <3 Paio Soutelo 3> [+]
599 1928 OPEMAO928 81 na cociña soilo , pois xa os estudantes de Teoloxía voltaran prá [+]
600 1928 OPEMAO928 85 salferirían as follas e non voltaría o sol a morrer con coores [+]
601 1928 OPEMAO928 88 meiciña , e cando voltes serás o home que <1 Galiza 1> require . Non [+]
602 1928 OPEMAO928 89 no curazón a ideia de que non voltaría . Ollou ÷che dun xeito que [+]
603 1928 OPEMAO928 89 pouco severo : « Si meu irmán voltase ó mundo non aprobaría a maneira [+]
604 1928 OPEMAO928 92 vegadas ó voltar atopaba pechadas as portas da vila . Aquil , perigo [+]
605 1928 OPEMAO928 94 co amor e a amizade do pai . Pasaban e voltaban á pasar os señores [+]
606 1928 OPEMAO928 96 Inda que fora presentado nalgús salóns non voltou por alí nin [+]
607 1928 OPEMAO928 103 c ' aquil papel tiña agarrada a herencia enteira . E voltaba ás [+]
608 1928 VPOTRI928 66 adrento e volta cun balde i un pano ) . [+]
609 1928 VPOTRI928 96 { Pancho } . - ( Voltando cunha botella ) . { Acá viene el vinagre , Sr . Pedro } . [+]
610 1928 VPOTRI928 97 { Tío Xan } . - Xa volta en si , seique ... [+]
611 1928 VPOTRI928 112 { Rafael } . - ¿ E vosté coida que podo xa voltar para <1 Cuba 1> ? Eu [+]
612 1928 VPOTRI928 133 pois cando voltan probes , desprecian ÷nos . Exempros hai na aldeia [+]
613 1928 VPOTRI928 135 prá Terra ou voltan enfermos pra xeneraren fillos d ' alma esvaída [+]
614 1928 VPOTRI928 148 { Pancho } . - { Vean } , tiña un compromiso e quedei en voltar cedo ... [+]
615 1928 VPOTRI928 168 <3 Loísa 3> e <3 Manuel 3> que voltan da festa traguendo roscas enfiadas [+]
616 1928 VPOTRI928 170 ( Oucen ÷se foguetes lonxanos , e cantigas de xentes que voltan da [+]
617 1928 OPESEÑ928 7 os <1 Chaos 1> . Figuraba ÷lle voltar ó cerne do vran cando no seu [+]
618 1928 OPESEÑ928 11 unhas cantas amizades voltaban ás súas fartas casas , onde recibían [+]
619 1928 OPESEÑ928 21 ca familia da súa muller . A triste dona desque casou non voltara [+]
620 1928 OPESEÑ928 26 si voltase ó mundo D . <3 Tomás 3> . Moitos inda dubidaban . O que [+]
621 1928 OPESEÑ928 39 voltaron aixiña á casa sin ollar pra tras deles . ¡ Ó fin era da [+]
622 1928 OPESEÑ928 43 Il voltaba máis ancioso cando sentiu na man a punta dunha navalla . [+]
623 1928 OPESEÑ928 47 carantoñas cando se voltaba de costas e xa de mozo estivo ÷lle [+]
624 1928 OPESEÑ928 48 voltou ÷se sorprendido ó tempo que o coitelo do herdeiro dos <3 Doncos 3> [+]
625 1928 OPESEÑ928 52 voltaba a solene calma do solpor demorado , e os xuristas , e segredarios [+]
626 1928 OPESEÑ928 58 unha mañán , cediño , na <1 Ramallosa 1> . O mesmo día voltou ó seu [+]
627 1928 OPESEÑ928 64 María 3> ordeou voltar a <1 Trasouto 1> : astra meiado o camiño non [+]
628 1928 OPESEÑ928 67 propios misteriosos . Voltando a súa casa , envolveito no tabardo [+]
629 1928 OPESEÑ928 80 os coñece despois » ! Logo , ó cabo dun istante : « Xa voltaremos [+]
630 1928 OPESEÑ928 87 e batera no tambor da liberdade , cando voltara do monte . [+]
631 1928 OPESEÑ928 93 d ' angueira perdida » . Voltou aixiña o crego cunha xerra . Beberon [+]
632 1928 OPESEÑ928 103 estaba habitado por veciños desde facía moitos anos . Voltara ÷se [+]
633 1928 OPESEÑ928 105 volte ó teu cabo » . [+]
634 1928 OPESEÑ928 106 e a maña . D . <3 Xosé María 3> , voltando a cabalo da ribeira atopou ÷nos [+]
635 1928 OPESEÑ928 112 señorito . Aixiña voltara ! Polo mesmo sitio , agatuñando , rubiron [+]
636 1928 OPESEÑ928 114 noite e lobos por diante . Ós oito días voltou o vello . A penas [+]
637 1928 OPESEÑ928 120 dos máis comeu das raíces do loto . Pois voltando ós orixes de [+]
638 1928 OPESEÑ928 122 da montana . Cando voltaba , atallando , cheguei a un coto isolado , [+]
639 1928 OPESEÑ928 126 da <1 Galicia 1> : o lembrá- lo voltaba ÷lle á mocidade : oposición , [+]
640 1928 OPESEÑ928 130 a das ordes relixiosas na <1 Galicia 1> . Elas voltarían , mais pode [+]
641 1928 OPESEÑ928 135 churrusqueiros . Dend ' o conto do abade , non voltara a chamar á [+]
642 1928 OPESEÑ928 143 <1 Trasouto 1> . Logo o home voltou ó exército e foron pra lonxe . [+]
643 1928 OPESEÑ928 145 da irmán , ó frente da casa deserta sentiu medo e noxo . Voltaban [+]
644 1928 GLEBOR928 11 tolleito na cama ; aqueloutra pra que aixiña volte <3 Xan 3> ; a da [+]
645 1928 GLEBOR928 52 baixaras dos ceos i a iles tiñas de voltare . [+]
646 1928 GLEBOR928 111 pois eu penso , cheo de cartos , voltar aixiña prá terra e casarmos [+]
647 1928 OPEEST928 7 - « Aixiña teño que voltar á casa . Ista tempada de <1 París 1> foi [+]
648 1928 OPEEST928 8 acendía labaradas por riba dos bosques parisenses , eu voltando [+]
649 1928 OPEEST928 9 de literatura na nosa aititude , mais ogallá voltara aquila neboenta [+]
650 1928 OPEEST928 11 deixou entreviscar que saíra do <4 Saint_Sulpice 4> , mais que voltaría [+]
651 1928 OPEEST928 12 no condado de <1 Longford 1> pra bicar a naiciña , e voltar de seguida [+]
652 1928 OPEEST928 15 <3 O ' Bryan 3> pouco dinantes da data fixada pra voltar eu á <1 Galiza 1> [+]
653 1928 OPEEST928 23 dun tanque . Pechaba o libro voltando á casa polos carreiros do [+]
654 1928 OPEEST928 26 O <3 Estebo 3> tiña présa por voltar de seguida . Chegados a <1 Sant_Iago 1> [+]
655 1928 OPEEST928 28 tío fai dous días - Dixo que aixiña voltaría pra falar ÷che » . [+]
656 1928 OPEEST928 30 matando todo vivir froitoso . Eles co ollar ceibe voltaban ÷se [+]
657 1928 OPEEST928 39 nos días que pasou na pousadiña d ' estudantes , figuraba voltar [+]
658 1928 OPEEST928 40 o que lle queda de pé . Co tempo irá ÷se voltando un bruto si non [+]
659 1928 OPEEST928 44 S . Pedro 1> . Pormeteu ÷lle voltar e demorar ÷se no vran ca familia [+]
660 1928 OPEEST928 53 d ' afora esmorecía ÷se nas maus dos encargados , voltaban ÷se a bravo [+]
661 1928 OPEEST928 55 dos caseiros antigos , e nunha xeneración voltaban ÷se en labregos [+]
662 1928 OPEEST928 63 a voltar ó monte ca testa rachada ou a ficar no sitio . Por iso [+]
663 1928 OPEEST928 71 meses voltarán as novenas e os triduos seráficos . E pra isto [+]
664 1928 OPEEST928 73 obrigados pola persecución voltan a sere probes e a baixar ás [+]
665 1928 OPEEST928 78 Un segundo pisiño de bo parecer . Pasou unha lus . Voltou a crarexar [+]
666 1928 OPEEST928 78 non s ' abriu nin voltou a brilar a lus . O <3 Fontes 3> despoixa de [+]
667 1928 OPEEST928 85 Logo a Fisioloxía foi pra il unha revelación . Voltaba a ledicia [+]
668 1928 OPEEST928 88 O <3 Paio 3> tardou en voltar ca calivera pardusca na man : - Toma , [+]
669 1928 OPEEST928 89 que se lle botaba enriba ; cando voltou os ollos atopou ÷se ca [+]
670 1928 OPEEST928 94 ó acedo fénico ? Soilo voltando ó estudo esfarrapaban ÷se as neboeiras [+]
671 1928 OPEEST928 100 O estudante dixo ÷lle que moitas vegadas nas vacaciós voltara a [+]
672 1928 OPEEST928 101 « Que meiga me enfeitizou ó voltar ó chan galego ? A enerxía espertada [+]
673 1928 OPEEST928 116 Unha serán xa fresqueira voltando pola <1 Ferradura 1> deserta a <3 Xulia 3> [+]
674 1928 OPEEST928 117 baixiño eterno amore . O <3 Paio 3> voltou a cabeza pra ver si andaba [+]
675 1928 OPEEST928 118 tardou unha hora en voltar en si . Marcharon na noite acantazados [+]
676 1928 OPEEST928 123 A mamá non pensa voltar a <1 Galiza 1> ; alí todo son cursilerías , [+]
677 1928 OPEEST928 128 tempos do Bachillerato non voltara á capital . Figurou ÷selle pequeneira [+]
678 1928 OPEEST928 128 ¡ Lembras ÷te cando voltabamos unha serán choviñenta de deixar [+]
679 1928 OPEEST928 129 astra que o <3 Paio 3> voltaba outrora ledo , contando hestorias [+]
680 1928 OPEEST928 133 camiñara sentía que tras dil voltaría a parroquia ás tristeiras [+]
681 1928 PRAFAR928 52 vivir e voltar á terra pra cumprir como home dino a miña palabra , [+]
682 1928 PRAFAR928 54 E voltei á terra tolo de ledicia . ¡ Mal podía eu supor o qu ' eiquí [+]
683 1928 1NT247928 7 e galeguismo voltando novamente <3 Otero Pedrayo 3> a entusiasmar ÷nos [+]
684 1928 1NT247928 8 <3 Vicente Risco 3> volta no número derradeiro encol dun tema moi [+]
685 1928 1NT249928 3 acréscimo qu ' adquirira . Logo , cando se tratou de voltar á normalidade , [+]
686 1928 1NT250928 6 un valor insospeitado con <4 « Os camiños da vida » 4> o que fará voltar [+]
687 1928 1NT251928 7 dos gafos e dos servos , foi ÷se voltando asegún a idea das xentes [+]
688 1928 1NT252928 3 Sempre que volto á <1 Galicia 1> dice ÷se polo tren algunha cousa [+]
689 1928 1NT252928 4 emancipada , voltaron ÷se cara <1 Portugal 1> . <1 Portugal 1> era pra [+]
690 1928 1NT252928 9 A estes rapaces , si <3 Curros 3> voltara á vida , nin siquer categoría [+]
691 1928 CBAMIN928 16 nos seus amores . Comenzaran as relacións cando <3 Pepe 3> voltara [+]
692 1928 CBAMIN928 17 voltare entre lusco e fusco . Polo xeneral encamiñaba ÷se a un [+]
693 1928 CBAMIN928 17 paseniñamente voltaba prá casa conducindo ó gando que traguía [+]
694 1928 CBAMIN928 17 <3 Rosariño 3> ; voltamos co gando . [+]
695 1928 CBAMIN928 18 - Voltamos , siñorito . Vai sendo hora - contestou ÷lle <3 Rosario 3> [+]
696 1928 CBAMIN928 20 lugare en que dixeran ÷lle xuntaban ÷se os dous pra voltare pr ' aldea . [+]
697 1928 CBAMIN928 20 de <3 Rosario 3> , o que con paso canso voltaba foupeiro e cachazudo , [+]
698 1928 CBAMIN928 33 En efeito , fixo un viaxe á vila do que voltou ós dous días , e [+]
699 1928 CBAMIN928 41 Voltou ó seu apousento . Dirixeu ÷se a unha imaxen Dorosa , e axionllou ÷se [+]
700 1928 CBAMIN928 58 un seu tío ó voltare d ' <1 América 1> , unha caixiña con lápices de [+]
701 1928 CBAMIN928 61 ó berrare : ¡ Que vén xente ! , fixo ÷lle voltar á realidade , e fitando [+]
702 1928 CBAMIN928 62 ideias , voltaba de novo a fitá- la ó seu antoxo ; i eisí , un día [+]
703 1928 CBAMIN928 72 dun rico comerzante catalán , voltaba pra <1 Bos Aires 1> onde houbera [+]
704 1928 CBAMIN928 79 ter eiquí xunto de min . Si até parez qu ' o benestar volta a min , [+]
705 1928 CBAMIN928 122 Non tardou moito en voltar , e todo descomposto , co ' unha caixa [+]
706 1928 PRAMON928 41 alumea , e alegra , e dá vida a canto hai na terra . Quixen voltar [+]
707 1928 DIEANT928 203 Un día sairá da casa pra non voltar en moitos . Destonces topará ÷selle [+]
708 1928 LOPMAR928 33 cal se novamente voltara aos anos da primeira mocedade , vibra [+]
709 1928 DIACON928 8 e a terra voltaron á nos cubrir cuasemente . [+]
710 1928 VICALE928 3 dos seus nervos , e voltaba xa a tranquilidade ao seu esprito , [+]
711 1928 VICALE928 4 de vagón voltou ÷no á realidade , o cobizou arelante un compañeiro [+]
712 1928 VICALE928 8 - ¡ Oh ! si está máis de un día , inda conto que voltemos a nos atopar , [+]
713 1928 VICALE928 8 e destonces , teremos moito gusto en voltáremos a ter algún outro [+]
714 1928 VICALE928 9 <3 Román 3> inda se voltou a mirar o coche ; unha man pequechiña , [+]
715 1928 VICALE928 14 vez vímo- lo no compartimento dun convoi ; agora , cando voltamos [+]
716 1928 VICALE928 21 preto dele , voltou ÷no á realidade . Inda non sendo un feito desusado , [+]
717 1928 VICALE928 26 aludida que voltou a calar alcendida . [+]
718 1928 VICALE928 29 - voltou a se rir maliciosa . [+]
719 1928 VICALE928 30 ao grupo , sen motivo aparente , de súpeto , voltou a surrir , pra [+]
720 1928 VICALE928 32 separación voltando cabo seu marido , parecía ÷lle indino enganar [+]
721 1928 VICALE928 36 voltar a ver ÷me , sería inútile . [+]
722 1928 VICALE928 37 e estrevido conquistador , voltou a trastorná- lo ; casualmente , [+]
723 1928 VICALE928 38 o papeliño . Máis tranquilo , voltou a estricá- lo billete e leé- lo [+]
724 1928 VICALE928 39 Outro voltou a interrumpir : Din que se casa coa filla máis nova [+]
725 1928 VICALE928 42 de si mesmo voltou a escribir : Cántas veces me fago esta pregunta , [+]
726 1928 VICALE928 43 O xoven voltou a caer a pouco sin forzas no seu asento , a forte [+]
727 1928 VICALE928 44 día no que outra vez voltamos ao atopar , dimpois de algúns da [+]
728 1928 VICALE928 46 voltou , a escribir : Pouco duran as felicidades na vida ; a tristeira [+]
729 1928 RISPOR928 44 Enantes diso , a pouco de voltar de <1 Madrí 1> , D . <3 Celidonio 3> [+]
730 1928 RISPOR928 58 xa voltaría , e marchou prá casa co convencimento de que Don <3 Celidonio 3> [+]
731 1928 RISPOR928 60 propia da súa natureza . O porco quer voltar á maseira ; por unha [+]
732 1928 RISPOR928 70 seis iña merendar a outro café . á noite , polo regular , voltaba [+]
733 1928 RISPOR928 104 - E voltar cun moca pra fender ÷vos a vós a cabeza . [+]
734 1928 RISPOR928 122 do candidato e o <3 Aser das Airas 3> , que voltaron cantando alalás [+]
735 1928 RISPOR928 128 a mau nos sindicalistas e que aseguraba ÷se que non habían voltar [+]
736 1928 RISPOR928 131 qu ' esto vai ÷se logo e voltan os liberales ... [+]
737 1928 RISPOR928 131 - Non , home , non . E aínda que voltaran ... [+]
738 1928 RISPOR928 185 O <3 Alveiros 3> tomou café e voltou prá casa . No camiño , outro [+]
739 1928 RISPOR928 198 na noite ó voltaren atopá- la verea , do fillo pródigo volto á [+]
740 1928 RISPOR928 198 sintía qu ' o seu reino voltaba ser diste mundo . Xa tocaba con [+]
741 1928 RISBUF928 42 Mais <3 Lisuarte 3> , cando voltou , e soupo o que pasara , maldeciu [+]
742 1928 ACAGAL928 19 - Ai amante , amante ¿ cándo voltarás ? , será pola Páscoa ou pola [+]
743 1928 ACAGAL928 19 O cantar do merlo quere ÷a consolar : Voltará o amante ben cedo [+]
744 1928 ACAGAL928 21 voltarán , nin pola Páscoa nin pola Trindá . [+]
745 1928 BLAROM928 7 Marchei ÷me unha mañán cedo quizais para non voltar . [+]
746 1928 BLAROM928 9 Marchei ÷me unha mañán cedo quizais para non voltar . [+]
747 1928 BLAROM928 9 mañán cedo quizais para non voltar . [+]
748 1928 BLAROM928 34 E voltan ÷se pra as terras no degoro da merced . [+]
749 1928 BLAROM928 58 Ollo chuscalleiro o faro , voltando , mira que mira . [+]
750 1928 BLAROM928 79 Teu ollar voltara a min coma o sol torna no abrente e verías prontamente [+]
751 1928 BLAROM928 104 vieiro { camino } voltar { regresar , volver } vrau { verano } xantar [+]
752 1929 LOPVAO929 15 feridas que o derrubaron no leito . Xa voltado a <1 Madrí 1> , deble [+]
753 1929 LOPVAO929 17 dentes e voltaba a fundir ÷se nas sombras do corredore . [+]
754 1929 LOPVAO929 26 Voltou ÷se , e de seguida atopou ÷se de novo trotando pola esquiva [+]
755 1929 LOPVAO929 34 sin cesare milleiros de lixos voadores . E de novo voltaba a contá- los [+]
756 1929 LOPVAO929 60 pra o lugar de <1 Vilachán 1> , voltou ÷se lixeiro pra ire alí a campo [+]
757 1929 LOPVAO929 79 Este voltou ÷se rápido , risoño e satisfeito , coma quen acaba de [+]
758 1929 LOPVAO929 82 coas prumas engarabitadas , arrolando e voltando en pequenas roldas [+]
759 1929 LOPVAO929 88 se voltare pra saír do oratóreo , escapou ÷lle da gorxa un berro [+]
760 1929 LOPVAO929 102 da nai amada , cando sentiu pasos detrás del . Voltou ÷se e atopou ÷se [+]
761 1929 LOPVAO929 151 man pola frente , voltaba a ollar para o libro esforzando ÷se en [+]
762 1929 LOPVAO929 155 Paseniño voltou á calma . A tromenta desfixo ÷se e o sol da tranquilidade [+]
763 1929 MANCOR929 160 agardaba . Ti tiñas ÷me dito na túa modestia ( voltamos ó de denantes ) [+]
764 1929 MANCOR929 172 souben máis . ¿ En qué quedaches ? Voltando ó manifesto : ¿ gustou ÷che [+]
765 1929 MANPOE929 220 voltan en nova fuxida ; soio sona a ialma que hai na fonte ispida [+]
766 1929 MANPOE929 232 pra que Eu xamais o volte a ver Ista tarde tan longa en que me [+]
767 1929 BLCORB929 8 vai caíndo , a borrar a lembranza da luz e voltar de novo a alumeá- lo [+]
768 1929 BLCORB929 57 i as mozas voltan , quentando unha ilusión , car ' a aldea , e por [+]
769 1929 CSSLOR929 11 Entón o Conde voltou ÷se i os ollos non lle lucían , eu empecei [+]
770 1929 CSSLOR929 11 da Raíña <3 Lía 3> e quen conmigo chegare voltar xa non voltaría . [+]
771 1929 CSSLOR929 13 fuxida ¿ qué será dos arqueiros ? ¿ Voltaremos á terra ? Chorai , [+]
772 1929 CSSLOR929 13 di ÷m ' o corazón que non voltaremos máis . [+]
773 1929 CSSLOR929 13 eiquí ? ¿ por qué non voltamos qu ' aínda as carabelas agardan no [+]
774 1929 CSSLOR929 15 maus , deitada aos meus pés , suplica ÷me que a deixe voltar , aínda [+]
775 1929 CSSLOR929 32 d ' <1 Abadía de Boorlen_Housse 1> , di : ¿ voltarán os arqueiros cos [+]
776 1929 CSSLOR929 32 arcos ? ¿ Tornarán os guerreiros de <1 Gales 1> ? ¿ Voltarán a ollar [+]
777 1929 CSSLOR929 33 en tanto <3 William 3> volta a durmir . [+]
778 1929 CSSLOR929 35 { Anthony } . - Era millor voltar ao mar . [+]
779 1929 CSSLOR929 36 sabe do porvir ? Pois ela manda ÷te voltar . [+]
780 1929 CSSLOR929 40 Voltará ao mar coa fronte limpa e os pendós inmaculados . [+]
781 1929 CSSLOR929 41 { A Condesa } . - { ¡ Que defensores le guardan ! } Volta a fundir ÷se [+]
782 1929 CSSLOR929 50 { Diogo } . - Pois que d ' entón acá , ninguén voltou a ollar ao noso [+]
783 1930 GLEEGL930 16 ingrata , e queixos da nabiza a barullo , nunca cuáseque voltei [+]
784 1930 GLEEGL930 38 Xa volta a Virxe e o satúrneo reino . [+]
785 1930 GLEEGL930 60 formosa que as hedras dos salgueiros ... ! cando volten do pasto [+]
786 1930 GLEEGL930 75 « Ouh <3 Títiro 3> , namentres volto ( non ch ' é moito o camiño ) coida ÷me [+]
787 1930 GLEEGL930 78 agora ; cando il volte moito millor os versos cantaremos ... [+]
788 1930 PALAOS930 12 para no corpo . Vou ÷me quedando coma un figo , e no me voltou ... [+]
789 1930 PALAOS930 16 Pasado un cuase nada , voltou a criada , de mal xenio . [+]
790 1930 PALAOS930 21 XIII A RAZÓN DA SINRAZÓN Cando <3 Salgado 3> voltaba a casa peneque , [+]
791 1930 PALAOS930 22 XIV A GUERRA , PRA QUEN A ARMA Voltaba da romaría de <3 San Pantaleón 3> , [+]
792 1930 PALAOS930 23 dun soldado que voltaba de <1 Marruecos 1> , a xulgar polo rostro [+]
793 1930 PALAOS930 25 ¡ Vai ÷te e non voltes ! O mozo , baixou a cabeza , respondendo : - Pois [+]
794 1930 PALAOS930 32 mesmo tempo dicir ÷lle que mañá volto prá terra máis contente [+]
795 1930 PALAOS930 32 Unha somana despoixa , voltou a visitar ó maxistrado o estudiante . [+]
796 1930 PALAOS930 35 Era tan grande a pítima , que non voltaba en si . Cheiraba a augardente [+]
797 1930 PALAOS930 37 i entón , voltou ÷no a picar a mosca , e catapón , catapón ... non [+]
798 1930 PALAOS930 39 Ela , voltou a cara , e contestou : - ¡ Bo , despache ÷me axiña , que [+]
799 1930 PALAOS930 41 Voltaba a mocedá do folión , i ordenou roubar ÷lle as uvas . Foron [+]
800 1930 PALAOS930 45 non volta ás tabras ) ; faltou ÷lle a <3 Tersícore 3> , insultou a <3 Pomona 3> , [+]
801 1930 PALAOS930 45 ¡ Ou ia castigas e dispides , ou botamos porta pra fóra e non voltamos ! [+]
802 1930 PALAOS930 47 de indisciprina , e voltou ó inferno , sen premiso , xustamente [+]
803 1930 PALAOS930 47 <3 Eumenidiño 3> , foi condanado a voltar ó praneta , pra tentar os [+]
804 1930 PALAOS930 50 - Dou ÷vos premiso pra voltar á Terra . [+]
805 1930 PALAOS930 51 Inda ben non voltou <3 Xúpiter 3> ó <1 Olimpo 1> , mandou saír a tóda- las [+]
806 1930 PALAOS930 52 Unha noite si i outra tamén , voltaba prá casa cunha pítima , que [+]
807 1930 PALAOS930 54 Dende aquela data , o señor <3 Martiño 3> , volta prá casa á pustura [+]
808 1930 PALAOS930 59 Parou ÷se , sostendo unha loita : ía a entrar , recouceaba ... Voltaba [+]
809 1930 PALAOS930 60 pastores , e polos camiños polvorentos , volt ' a xentiña coberta [+]
810 1930 PALAOS930 73 Mandei ón cativo por el , e voltou dicindo que non estaba o dono , [+]
811 1930 PALAOS930 76 ¡ Calquera lle desputa hoxe qu ' os defuntos non voltan a este mundo ! ... [+]
812 1930 PALAOS930 77 Ben se sospeita que tóda- las noites voltaba prá casa feito unha [+]
813 1930 PALAOS930 78 Dende aquel día o tío <3 Xílgaro 3> non voltou á taberna . Pasada unha [+]
814 1930 PALAOS930 79 Non che dou meciña algunha , senón que non voltes á pinga , nin [+]
815 1930 PALAOS930 79 Pasaron meses i o tío <3 Xílgaro 3> non voltou a emborrachar ÷se . Dá [+]
816 1930 PALAOS930 101 - " É hora de voltar " . [+]
817 1930 PALAOS930 106 PRIMEIRO DE SANTOS Voltaba do servizo un mozo . [+]
818 1930 PALAOS930 109 voltar a <1 Galicia 1> , país de parvos , pasar por listo . [+]
819 1930 PALAOS930 110 Voltou o galego á súa pátrea e a pirmeira cousa que lle perguntaron [+]
820 1930 PALAOS930 113 Ergueu ÷se , cal unha chispa , e voltando cara ó espuelista , perguntou ÷lle : [+]
821 1930 PALAOS930 115 portestas , desculpas ... E sen enxugar o suor , voltábamos á brega , [+]
822 1930 PALAOS930 132 Outros voltan ó latín . [+]
823 1930 PALAOS930 161 desta nena , vai ÷te e non voltes polo sitio . ¡ Bastante desgraza [+]
824 1930 PALAOS930 170 voltarei a <1 Castela 1> . Viñen d ' alá ós nove anos ... [+]
825 1930 PALAOS930 177 o tempo . Ese , nen se lembra máis de ti , nen volt ' á terra . ¡ Bota ÷ll ' un [+]
826 1930 PALAOS930 187 o viaxe do que naide volta . [+]
827 1930 CSSOUT930 15 respiro . Logo , volta ao tema . [+]
828 1930 CSSOUT930 19 Calan os dous . A <3 Sabela 3> volta a coser nos panos brancos , e [+]
829 1930 CSSOUT930 19 o <3 Xan 3> volta a dar voltas no xerro marelo . Ouvea un can , ao [+]
830 1930 CSSOUT930 20 a unha morta , a un esprito do alén , a unha muller que si voltase ... [+]
831 1930 CSSOUT930 22 que por matar fame non sentida . Volta a <3 Sabela 3> e senta ÷se [+]
832 1930 CSSOUT930 23 o pequeno , é craro que acabaría por voltar por eiquí , qu ' ó cabo [+]
833 1930 CSSOUT930 25 Volta a saír a <3 Sabela 3> , e d ' elí a pouco vén co viño , e a banasta [+]
834 1930 CSSOUT930 39 { O tío <3 Ramón 3> } . - Di ÷llo pra que volte domingo ( chamando ) . Eh , [+]
835 1930 CSSOUT930 42 a voltar . ¿ É ou non é ? { <3 Xanciño 3> } . - Si é peor eso , volto ÷me [+]
836 1930 CSSOUT930 42 pro mañán voltas cediño , fas eiquí o xantar ... [+]
837 1930 CSSOUT930 44 tamén o <3 Ramiro 3> tendo conta do candil . E voltan , amo e zagal , [+]
838 1930 CSSOUT930 45 e non voltes hastra que rompa o día . Si reparas algo , si notas [+]
839 1930 CSSOUT930 51 e aínda non voltou . [+]
840 1930 CSSOUT930 52 Vai ÷se camiño adiante . A <3 Sabela 3> volta a chamar unha e outra [+]
841 1930 CSSOUT930 54 dunha habanera . E logo , xa non se volta a ouvir fala nin ruído [+]
842 1930 CSSOUT930 55 orellas tesas . Logo volta á carreira buscando o agarimo da palla . [+]
843 1930 CSSOUT930 56 Volta ao seu sitiño , na caracocha . Voa unha curuxa volteando a [+]
844 1930 CSSOUT930 58 e volta a saír levando a rastras o cadavre do <3 Xan Marelo 3> , [+]
845 1930 CSSOUT930 59 que non prendan na terra e non volten a nós , nos arbres e nas [+]
846 1930 VIQENS930 81 II Estes representantes dos ruinosos tempos que non voltarán , [+]
847 1930 VIQENS930 100 o paxaro ; o monxe voltou para o seu mosteiro e con grande asombro [+]
848 1930 VIQENS930 102 voltarán . ¿ Cómo ? Para morreren desfeitos por traballos e doenzas , [+]
849 1930 VIQENS930 105 ( todo o que é , é como individuo ) ¿ Como voltar pois ao seo humán ? [+]
850 1930 NOS076930 74 fixo ÷lle siñal de que se fose . Voltou desfeito e triste o <3 Rosende 3> ; [+]
851 1930 NOS078930 114 dicía ás veces <3 Xacobe 3> voltando d ' apaseio polas beiras dos [+]
852 1930 IGASEÑ930 5 Señor , ha de voltar ... [+]
853 1930 NOS079930 127 Por qué dimpois de maxiná- lo millor , o cucú voltou a se pór na [+]
854 1930 NOS079930 129 volto con saúde , e entón é tempo de ir pola reitoral . [+]
855 1930 NOS079930 132 un val , foi ÷no voltando ría . Ista garda unha lembranza e pon [+]
856 1930 NOS074930 33 voltamos ó sitio no Setembre de iste ano e alcontrando seiturado [+]
857 1930 NOS080930 167 Neste caso <1 Oseira 1> podería voltar a ter a enorme siñificación [+]
858 1930 NOS081930 174 en seda e que hoxe se conservan en <1 Casdemiro 1> . Voltou de estoncias [+]
859 1930 NOS081930 179 pr ' <1 Améreca 1> , onde van brutos e voltan parvos , viñeran pra estas [+]
860 1930 NOS081930 181 cecais somentes cando volte á miña casa ? Que parvos son os homes , [+]
861 1930 NOS081930 182 Despois de xantar , voltamos ao Consulado , cand ' estiveron traballando [+]
862 1930 NOS081930 188 Voltamos á procura do antigo castelo dos Condes , xa todo desfeito . [+]
863 1930 NOS081930 188 aqueles irmáns que se foron no quiñentos , e aínda soñan con voltar . [+]
864 1931 COTBEI931 13 { CÓNCHEGA } Pois quero dar ÷che unha notisia ... <3 Chindo 3> volta ÷me [+]
865 1931 COTBEI931 27 os homes ? { DELAIRA } Marcharon e deica volten non estarei tranquil . [+]
866 1931 COTBEI931 30 acenando co ' el ) ¡ Adiós , adiós ! ... Voltade logo ... Agora entran [+]
867 1931 COTBEI931 68 { TÍO ARROÁS } Parés que non voltaron inda do Camposanto . ( Pousando [+]
868 1931 COTBEI931 81 que volta ó teu veso anque seia pra atopar un novo aldraxe . ¿ Sospeitas [+]
869 1931 COTBEI931 84 voltará . [+]
870 1931 COTMOU931 184 <3 MADANELA 3> : O caso é que , louvado Dios , xa voltastes . ( Pousa ) [+]
871 1931 COTMOU931 185 pois eu digo ÷che que ese non volta . Ben sabes , gusto comprido ... [+]
872 1931 GARCON931 124 lle fuxía , voltaba co cestiño para casa antes que vender unha [+]
873 1931 GARCON931 140 Volta o monifate a beilar con máis forza , volta o rapás a esquecer ÷se [+]
874 1931 GARCON931 140 de que era cego e tonto e volta polo tanto a sentir segunda aguilloada . [+]
875 1931 GARCON931 152 Voltaban xuntas da festa da que saíran un pouco máis cedo co fin [+]
876 1931 GARCON931 158 e fixo o própeo . Voltou a cambear de sitio para coller o que [+]
877 1931 GARCON931 166 que voltar para casa , pois non era cousa d ' entrar na ilesia co [+]
878 1931 GARCON931 177 enteiras . Voltei ÷me a fuxir sin rumbo , a onde saíse . Ós dous [+]
879 1931 GARCON931 232 que facía , apinou ÷selle o cesto , e foi o rapás voltando polo [+]
880 1931 1NT279931 1 da censura voltaremos novamente a gozar da libertade d ' escribir , [+]
881 1931 1NT279931 3 Volta a <1 Galicia 1> xa coa doenza que paseniñamente foi ÷no matando [+]
882 1931 1NT280931 5 que os caracteriza na custión voltan a insistir nas súas campañas [+]
883 1931 1NT281931 4 Fai estremecer de indignación pensar que despois do pasado voltan [+]
884 1931 CCAVIE931 41 primadeiras distantes ; Volta cantar o xílgaro coutivo , que calara ; [+]
885 1931 CCAVIE931 42 Amargura ÷me o peito ; Volta cantar o xílgaro . Oh , si a túa voz [+]
886 1931 CCAVIE931 43 estrelecente , ó voltar un recanto , no solpor milagreiro , feitizado [+]
887 1931 CCAVIE931 50 era a hora do vivir foi pra min a hora do coidar ; Cómo voltar [+]
888 1931 CCAVIE931 50 ialba ? Cómo voltar a corrente do río polo quenlle enriba ? Cómo [+]
889 1931 CCAVIE931 50 voltá- la ? Eu atinguín uns ollos inxeles e un corazón baleiro [+]
890 1931 LOG002931 9 Aquel prelado administrou de seu os bens doados , voltando a dotá- lo [+]
891 1931 LOG003931 5 alianza , volta Noso Señor a lle decir : « Mira o ceo e conta as [+]
892 1931 LOG005931 4 a legría das dúas ó nos voltar a ver . [+]
893 1931 LOG005931 8 cabe da sociedade , mais ao voltar a ela hai que topar ÷se cos [+]
894 1931 LOG007931 12 Apóstolo ¡ Tes de voltar ÷nos ós camiños de <3 Cristo 3> ! No teu estrado [+]
895 1931 LOG008931 7 desesperada situazón , os ollos do emperador <3 Graciano 3> se voltaron [+]
896 1931 LOG009931 3 na Constitución , voltan a seren ratificadas no art . 12 do Concordato , [+]
897 1931 LOG010931 7 e que denantes da cea voltaba a rezá- lo . Que aunaba viernes e [+]
898 1931 LOG010931 8 veces e ao soltá- la a língoa voltaba ao seu ; que tiña as xinxivas [+]
899 1931 LOG010931 9 Entón volta ÷se a gardar o cadavre de D . <3 Xosé dos Santos 3> en [+]
900 1931 LOG010931 9 O sete das marzas volta a <1 Noia 1> <3 Cernadas e Castro 3> e ordea [+]
901 1931 CSSPAN931 8 e as meixelas brancas . Volta a entrar . Volta a saír : na man a [+]
902 1931 CSSPAN931 10 un home , abofé . Foi a unha sega mozo e voltou casado ; casou en [+]
903 1931 CSSPAN931 15 miña ! Fai moitos anos que partín e agora , ao voltar , soñaba con [+]
904 1931 CSSPAN931 15 { a vella } . - Olla , <3 Pancho de Rábade 3> : ti partiche parvo e voltas [+]
905 1931 CSSPAN931 16 { a vella } . - Voltas toliño da cabeza , meteu ÷chese un vento ruín [+]
906 1931 CSSPAN931 16 camiños sempre ao sol . Non tires pr ' adiante , encanto ; volta ao [+]
907 1931 CSSPAN931 20 e cando teñas que voltar ao <1 Barbantiño 1> , e agarrar na fouce [+]
908 1931 CSSPAN931 21 Ai quen voltase a ollar aquelas mozas brancas , coas muradanas , [+]
909 1931 CSSPAN931 27 agonía de voltar a ela - e soupese sempre voltar , a través de [+]
910 1931 CSSPAN931 31 volto con saúde , e entón é tempo de ir pola reitoral . [+]
911 1931 CSSPAN931 32 { Pancho de Rábade } . - Pois entón , volta ; digo ÷che eu que vou pra [+]
912 1931 CSSPAN931 32 { Pancho de Rábade } . - Volta , meu amigo , volta ; é millor nosa fame [+]
913 1931 CSSPAN931 32 que a fartura allea . ¿ Non tes mágoa de deixar teus eidos ? Volta . [+]
914 1931 CSSPAN931 32 Non tes recordos do teu casal ? Volta . ¿ Non tes medo de andar [+]
915 1931 CSSPAN931 36 de mozo e , tal vez , non volte máis . [+]
916 1931 CSSPAN931 37 ¡ Ah , si voltase ! Fai pouco estiven enfermiña e xa lle dixen ao [+]
917 1931 CSSPAN931 37 volta , poida alcontrar o leito onde morrimos nós todos , e o tear [+]
918 1931 CSSPAN931 37 Si non morreu ten de voltar , ten de voltar un día , aínda que [+]
919 1931 CSSPAN931 37 espera , que volte logo , e que si ao voltar xa n ' estou neste mundo , [+]
920 1931 CSSPAN931 38 { Pancho de Rábade } . - Ele voltará pra casar , como mozo que volta [+]
921 1931 CSSPAN931 38 Eu volto ao meu traballo , e vostede conte ÷me deses mundos que [+]
922 1931 CSSPAN931 38 se foi un día e non voltou a dar novas de si . Fale . Conte . Eu [+]
923 1931 CSSPAN931 38 rezarei por ele , pra que volte logo e fale de verdá . [+]
924 1931 CSSSUL931 3 voltarán e desacougos que rebulirán sempre rente de min : quero ÷vos [+]
925 1931 CSSSUL931 9 volto a ver . [+]
926 1931 CSSSUL931 10 ¡ Meu Deus ! ¡ Meu Deus ! ¡ Meu Deus ! volta a min outra vez . [+]
927 1931 CSSSUL931 19 Has de voltar ; non teño sobre a túa volta , dúbidas . [+]
928 1931 CSSSUL931 19 Has de voltar un día , como non o supuñas , a percorrer de novo [+]
929 1931 CSSSUL931 22 recanto voltei polo meu casal , está todo esborrallado , nin o [+]
930 1931 CSSSUL931 38 qué ! Tentaremos voltar aos nosos tempos , pra sentir ÷nos xuntiños [+]
931 1931 CSSSUL931 43 Os homes que onte partiron , Deus sabe si voltarán ; andarán nas [+]
932 1931 CSSSUL931 44 nin vela , nin cousa pra navegar ; e remexen ÷se nas portas , voltan [+]
933 1931 CSSSUL931 49 Don <3 Pedro 3> voltou en si ; contan que así lles decía . [+]
934 1931 CSSSUL931 53 Volto a mirar ÷te nos ollos ; onte vía ÷me tal cual , e hoxe nin me [+]
935 1931 CSSSUL931 71 vez , na outra mareira , sin ter quen os acompañe ) Voltan a vir [+]
936 1931 CSSSUL931 72 outra noite ; voltan ao mar outra tarde ; veñen e van , van e veñen , [+]
937 1931 CSSXOR931 99 anoitece , volto eiquí cunha presa de libros e dou ÷me a eles tres , [+]
938 1931 CSSXOR931 103 se van , e logo voltan dende o camiño , e voltan ÷se a ire , e voltan [+]
939 1931 CSSXOR931 107 d ' artes que ninguén máis voltará a continuar , porque perdeu ÷se [+]
940 1931 CSSXOR931 114 Fun ao muíño da ponte e cando voltei , xa coa noite , detiven ÷me [+]
941 1931 CSSXOR931 119 Coma non tén cultura dabondo volta ÷se tolo . Di ÷me que os gregos [+]
942 1931 CSSXOR931 120 corado com ' unha amaponla , que sentiu vontade de fuxir , que voltou [+]
943 1931 CSSXOR931 123 labregos non ' os mallarán a paus pra que non volten con máis birimbainas ? [+]
944 1931 CSSXOR931 130 Volta a chover , da mañán á noite . Esperto ÷me co bater da auga [+]
945 1931 CSSXOR931 145 Volta logo . <1 Compostela 1> - esta <1 Compostela 1> que foi o comenzo [+]
946 1931 CSSXOR931 146 Volta logo . Non tés aos teus <4 Merry boys 4> - hoxe desfiados por [+]
947 1931 CSSXOR931 147 e pra calá- lo e voltá- lo ao seu , teño que lembrar ÷lle aqueles [+]
948 1931 CSSXOR931 150 Esto vai ÷se . Pra non voltar ? Pra non voltar . Mais dou por certo [+]
949 1931 CSSXOR931 154 Eu voltarei a <1 Compostela 1> . [+]
950 1931 CSSCON931 42 { D . Xaquin } . Agora estás de troula ; xa voltarei despois . Vou ÷me [+]
951 1931 CSSCON931 42 chegar deica o curro do <1 Queiroá 1> . Volto axiña que me dá o corpo [+]
952 1931 CSSCON931 43 voltar sin faguer ÷che unhas beiras . E teño ÷che un traballo que [+]
953 1931 CSSCON931 48 { D . Loís } ( meigamente ) . ¿ Logo volto por eiquí ? . [+]
954 1931 CSSCON931 48 { Mincho } . Volte cando quixer . [+]
955 1931 CSSCON931 49 cousas no logar , e cando romate , voltarei por eiquí denantes [+]
956 1931 CSSCON931 49 gratis non teño dereito a lle pedir que non volte pola irexa . [+]
957 1932 OPECON932 10 voltando ó seu coarto . Mais , pola mañán cedo , tremaba d ' emoción [+]
958 1932 OPECON932 23 na aldea cando voltaba da fonte cas compañeiras cruzando polas [+]
959 1932 OPECON932 27 que a <3 Balbina 3> debía estar cun coengo pois ela non voltou ás [+]
960 1932 OPECON932 30 as súas raíces na terra e á terra han voltare pra vivir . E soñaba [+]
961 1932 OPECON932 41 un vello canonista que volta da novena ou dirixe a <3 Van Spen 3> [+]
962 1932 OPECON932 43 de <1 Pontevedra 1> . Ó voltar pola noitiña vai chamando nas portas [+]
963 1932 OPECON932 48 chan . Os ollos , o pico , as farpas . D . <3 Xohán 3> ó voltar prá casa [+]
964 1932 OPECON932 60 quedaba ben tapadiño e non voltaría a chamar cos cotomelos coma [+]
965 1932 OPECON932 67 tóda- las tardes na casa . Sospeitaba a hora de voltar a moreniña [+]
966 1932 OPECON932 72 unha grande lús , ó principio irónica e cruel , aixiña volta en [+]
967 1932 OPECON932 84 pra o remate do mundo , heroicamente sin voltar a vista atrás . [+]
968 1932 OPECON932 92 a filla maor e saíu co farol . Dinantes de que voltara xa llo [+]
969 1933 GZLMOD933 12 voltar a ela , a non ser que puidera ollar con toda libertá , os [+]
970 1933 GZLMOD933 12 e cheos de ritmos . Por <3 Minda 3> , pensei naquelas horas , que voltaría [+]
971 1933 GZLMOD933 15 En menos de oito días recibín contestación dela , voltei a facé- lo [+]
972 1933 GZLMOD933 17 Voltei a descompoñer ÷me ante istas noticias . Ademais de matar ÷me [+]
973 1933 GZLMOD933 19 e non voltar a dar conosco , estivemos un bo pouco arroubando ÷nos [+]
974 1933 GZLMOD933 25 Dempois voltei a baixar a cabeza , metín a faciana entr ' as mans [+]
975 1933 GZLMOD933 32 non soupemos canto tempo , deica que nos fixo voltar á realidá , [+]
976 1933 GZLMOD933 33 Voltamos a fundir nosos labres nun bico e nun surriso , e perdidos , [+]
977 1933 GZLMOD933 36 A voz aspra de <3 Donosa 3> fixo ÷nos voltar á realidá . Deixámo- nos [+]
978 1933 GZLMOD933 41 voltar ao coñecimento e d ' entonces <3 Lucinda 3> falou erguendo [+]
979 1933 GZLMOD933 44 Ao voltar da misa <3 Lucinda 3> , dixo ÷me que iríamos o mismo ao [+]
980 1933 GZLMOD933 50 - Si lle parés a vostede , voltarei mañán á misma hora ou á que [+]
981 1933 GZLMOD933 51 - Non voltaremos máis ao estudo . Non quero xa o busto que tanto [+]
982 1933 GZLMOD933 51 - Voltaremos , querida , voltaremos . Todo che pasará . Isto meu foi [+]
983 1933 GZLMOD933 53 O seguinte día voltamos pero sucedeu o mesmo . A miña amada non [+]
984 1933 GZLMOD933 58 que se foron cinadores pra xamais voltar . [+]
985 1933 GZLMOD933 61 hoxe para <1 Samil 1> e tardará dous ou tres días en voltar . ¡ Canto [+]
986 1933 GZLMOD933 63 compaña e levou ÷no por tod ' a cibdá . Cando pola noite voltou a [+]
987 1933 GZLMOD933 65 nos voltáramos sobor do noso amor dendes que fomos á <1 Corticela 1> . [+]
988 1933 GZLMOD933 66 de oito días de dita , de ensono , de pracer e felicidá , voltei [+]
989 1933 GZLMOD933 71 Mais o fiel criado voltou a supricar ÷me compasivamente , facendo [+]
990 1933 GZLMOD933 77 estaba condenada a vivir , foi ÷se voltando un borrachín , un trasnoitador , [+]
991 1933 GZLMOD933 82 de reactivos foi voltando en si e recobrando o coñecimento . Cando [+]
992 1933 GZLMOD933 83 lambetada e voltábamos a casa . [+]
993 1933 GZLMOD933 86 Finou o paseo e fúmo- nos a cear . Despois voltamos a saír . [+]
994 1933 GZLMOD933 93 e outros intres idos pra sempre e xamais voltar . [+]
995 1933 GZLMOD933 93 Nin os paseios polas rúas caladas e misteriosas ao voltar da [+]
996 1933 GZLMOD933 95 tod ' o seu corazón ? ¿ Por qué razón non voltaba ao niño doce daquel [+]
997 1933 GZLMOD933 97 dos meus recordos e voltar a vivir aquela vida tan añorada , pro [+]
998 1933 GZLMOD933 97 imposibre . O pasado fora ÷se pra non voltar a ser máis . <3 Diego [+]
999 1933 GZLMOD933 104 Xa noite pecha voltábamos ao xardín e collidos do brazo como dous [+]
1000 1933 GZLMOD933 107 e cando xa caía a noite , voltábamos ao noso niño , cal dous pombos [+]
1001 1933 GZLMOD933 120 Ao voltar percorríamos tod ' a Catedral , sin deixar d ' ir , nin un [+]
1002 1933 GZLMOD933 128 <3 Lucinda 3> voltou a chorar desesperada . As bagullas regaban ÷ll ' as [+]
1003 1933 GZLMOD933 129 Niste tristento e melancónico vagar colleu ÷nola noite e voltamos [+]
1004 1933 GZLMOD933 136 Ansí pasamos deica ben chegad ' o mes d ' outono , data en que voltamos [+]
1005 1933 TBRNOT933 182 <1 Ligonde 1> . Dita doña <3 Maor 3> , voltou a casar ÷se con <3 Ares Conde [+]
1006 1933 1NT302933 1133 e floróns , en oxivas . Resoa atopando o futuro , e voltando como [+]
1007 1933 RISFOL933 445 poideron atopar dos tesouros que buscaban . Entón , por non voltaren [+]
1008 1933 RISFOL933 471 boeno , que llos faría e que podía marchar contento . Voltou o [+]
1009 1933 RISFOL933 475 do raposo , e cando volte co mesmo tufo , dirá ÷lle : « Ai burro , [+]
1010 1933 RISFOL933 475 Dito meu feito : voltou o raposo ó pé do salgueiro , pedindo outro [+]
1011 1933 RISFOL933 477 unha acometida qu ' a deixou pola metá . Limpou ÷se o bico e voltou [+]
1012 1933 RISFOL933 487 D ' alí a sete anos por alí voltou . [+]
1013 1933 TORFOL933 542 4 . <4 O MARIDO QUE VOLTA DA GUERRA 4> ( Recollido en <1 Melide 1> ) . [+]
1014 1933 TORFOL933 564 Todo isto sin voltar as costas , En todo o baile os bailadores [+]
1015 1933 CUEPRE933 33 viaxeiro , non voltamos a topar ningunha referencia á prehistoria [+]
1016 1933 CUEPRE933 49 meio enguruñado , voltou pra fóra traguendo a punta de flecha [+]
1017 1933 CUEPRE933 87 hoxe o día en que non voltaron . » « Dende aquela ninguén se atreve [+]
1018 1933 COTLEM933 597 Voltaron ÷se a <1 Toledo 1> os comisarios en 26 de Setembro , pero [+]
1019 1933 COTLEM933 607 a 25 de Febreiro , e a xenreira chegou a tanto que voltou a escribir , [+]
1020 1933 COTLEM933 611 Voltados todos á cidade , asisteu DON <3 MATEO 3> ó enterro de Fr . [+]
1021 1933 COTLEM933 612 xa voltaba a alteirar ÷se en 30 de Xuño , ( 3 ) sen decatar ÷se o [+]
1022 1933 COTLEM933 612 á igresia , { « yendo descobro » } , e voltou á Praza non se querendo [+]
1023 1933 COTLEM933 615 Poucos máis tarde ( 6 de Setembro ) voltou o Arcebispo á súa igresia [+]
1024 1933 COTLEM933 622 E voltou a <1 Madril 1> en espera que de el se dispuxera , según toste [+]
1025 1933 COTLEM933 625 Mais en 18 de Xaneiro do seguinte xa voltara a <1 Madril 1> , onde [+]
1026 1933 COTLEM933 629 Voltou o Perlado a <1 Murcia 1> e dixeron ÷se as honras según costume . [+]
1027 1933 COTLEM933 635 A penas DON <3 MATEO 3> voltou de <1 México 1> , quixo realizar o desexo [+]
1028 1933 GUIPEP933 47 Erguendo ÷se e siñalando a porta ... mais , dende hoxe , non voltarán [+]
1029 1933 GUIPEP933 51 Si , nanai vou ÷no voltare . [+]
1030 1933 GUIPEP933 52 ¡ Adiós , meu filliño , adiós ! ... Cando voltes , xa a túa nai non [+]
1031 1933 GUIPEP933 59 ¡ Meu <3 Antón 3> , probe meu <3 Antón 3> , nunca máis voltarás pola túa [+]
1032 1933 GUIPEP933 75 un cacho pola parola da rousada <3 Manoela 3> voltaron a xuntar ÷se [+]
1033 1933 GUIPEP933 76 A ti volto , terra miña , cego e mucho ; a ti veño , terra , morto , [+]
1034 1933 GUIPEP933 82 peito estalaba d ' amor e de coraxe ... Tiven vergoña de voltar [+]
1035 1933 GUIPEP933 82 { Sr . Andrés } . - ¡ Cegos isos ollos que foron cheos de vida e voltan [+]
1036 1933 GUIPEP933 83 voltar pra bicá- lo , pra pedir ÷lle perdón . [+]
1037 1933 GUIPEP933 92 Volta a rir ÷se , agarrando coas súas mans a gorxa , e cae morto . [+]
1038 1933 PNTPRI933 136 e chorou a donceliña , e marchou ÷s ' o escudeiro ; Xurou non voltar [+]
1039 1933 VPNAUT933 12 E a situación plasmada nas liñas denanteriores volta a se reproducire [+]
1040 1933 VPNAUT933 28 voltan contra o pobo pra lle arrincare as súas prezadas liberdades , [+]
1041 1933 VPNAUT933 49 paseniño volta a recobrare a conscenza do propio sere . E con [+]
1042 1933 VPNAUT933 56 cando volta a se mostrare algo que xa semella unidade , e cuia [+]
1043 1933 VPNAUT933 63 vieiro por obra de unhas monarquías eistranxeiras , volte de novo [+]
1044 1933 VPNAUT933 63 a se iniciare . Pois soio eisí a vida da <1 España 1> poderá voltare [+]
1045 1933 VPNAUT933 106 voltar a sere a dirixente dos seus destiños . E non estará de [+]
1046 1933 MOLVOL933 60 ó voltar , traguerá a sorte que coela fuxira d ' eiquí ? { XACOBE } [+]
1047 1933 MOLVOL933 78 voltar ó lar , avergoñada e vencida , ou lanzar ÷me ó mundo . O mundo [+]
1048 1933 MOLVOL933 79 voltar ó lar , i ó fin , xa ves , a il viñeche a dar , mil veces [+]
1049 1933 ACUFIR933 25 Sin chancas nin espigas - o pan , o pau , son dela - e volta pra <1 Galiza 1> [+]
1050 1933 BOUNAO933 45 olliños de cristal para voltá- los a choer ! ; e a estrela nena [+]
1051 1933 CRVCOD933 64 ¡ Foron ÷che festas , gaitiña , que non terán de voltar ! Cantar do [+]
1052 1934 OPEFRA934 34 do mundo , símbolo da edade de ouro que aínda pode voltar . Rañade [+]
1053 1934 OPEFRA934 34 Volta á vila , prediga o Evanxeo da báltica raza » . [+]
1054 1934 OPEFRA934 52 Tivo ánimo pra deixar a casa sen voltar a vista pra non amolecer [+]
1055 1934 OPEFRA934 72 Estoira a moitedume a noite do estreno da traxedia e ao voltar [+]
1056 1934 OPEFRA934 102 de avó a neto . E a súa man voltaba ÷se patriarcal como na Biblia . [+]
1057 1934 OPEFRA934 109 de filósofos . <3 Mad . de Staël 3> voltaba dunha viaxata a <1 Iterlaken 1> , [+]
1058 1934 OPEFRA934 112 respeitado herr <3 Werner 3> . Mais il non podía voltar a vista [+]
1059 1934 OPEFRA934 116 a pena descifrare , ficando soio a eleganza de soma ou voltaban ÷se [+]
1060 1934 OPEFRA934 119 Pola serán voltaba ao seu alonxamento na rúa ulente de xardíns [+]
1061 1934 OPEFRA934 122 sentían o silenzo das rúas cunha especie de terror e voltando [+]
1062 1934 OPEFRA934 125 xa , os probiños , que <3 San Francesco 3> , voltando ao mundo , lles [+]
1063 1934 OPEFRA934 125 demo ficando domeado voltou ÷se verme encovando ÷se na terra » . [+]
1064 1934 OPEFRA934 127 voltar foi a <1 Roma 1> . Agardaba ÷o unha carta do seu proteitor [+]
1065 1934 OPEFRA934 134 Cando , abraiado polo pesadelo do misterio boreal , voltaba o Corso [+]
1066 1934 OPEFRA934 137 de moito consoo . A miña nai pola piedade de fillo volta á fe [+]
1067 1934 OPEFRA934 137 desexado voltar ás rúas de <1 Koenigsberg 1> e á campía de cativa [+]
1068 1934 DELBEB934 70 que , senlleira , leixou ÷te o teu amor esquecendo e no ha voltar , [+]
1069 1934 DELBEB934 70 que si volta ; por teu amor , matarei ÷no armando o meu forte brazo [+]
1070 1934 DELBEB934 73 Farto de aqueles amores , de feros remorsos cheo , voltará , cara [+]
1071 1934 1NT341934 3121 sobre diste punto voltaremos outro día . [+]
1072 1934 1NT341934 3195 leda primadeira , pra voltar a xurdir novamente , sempre emocionante , [+]
1073 1934 VLNPOM934 5 i o unto andaban a couces dentro do pote ... ! Despois , cando voltache [+]
1074 1934 VLNPOM934 12 ténebras ! ¡ Non en baluto os homes se voltan primitivos , antediluvianos , [+]
1075 1934 VLNPOM934 32 volta outra vez no teu cabalo branco , i espianta da terra esa [+]
1076 1934 CCASIL934 88 E voltarás a nós sabio de ceos e pálido de amor . [+]
1077 1934 VAV000934 75 mandato i a bulsa aberta da piedosa esmola , e cos menestrés volta [+]
1078 1934 NOS121934 17 da nosa lingua , en cuio caso , coidamos que se debe voltar inmediatamente [+]
1079 1934 NOS122934 24 { SABEL } Con certeza que non pensa voltar alá . [+]
1080 1934 NOS122934 24 { LADY } Voltarei , mais non agora . Ben quixera estar xa no meu castelo [+]
1081 1934 NOS122934 25 { LADY } Teimen aínda . <3 Faraldo 3> conta coa Universidade . Que volte [+]
1082 1934 NOS122934 27 Saen os dous tamén . A escea fica soia uns intres . Logo volta <3 Sabel 3> , [+]
1083 1934 NOS122934 36 latín ecresiástico , e que , voltando á súa xente ; souperon conservar [+]
1084 1934 NOS123934 46 i esdeñosa a <3 Gelmírez 3> , e voltando deseguida á súa celda . Perante [+]
1085 1934 NOS123934 47 mesmo día o señor tomou a crus . Non voltará ou alagará ÷se nun [+]
1086 1934 NOS123934 47 demasiado confiada , hoxe ca eisprencia , si voltar a ser mosa , [+]
1087 1934 NOS123934 51 OS XUDEUS NO SEU TOBO Voltei pola <1 Parizská 1> , boa rúa , larga , [+]
1088 1934 NOS124934 63 deprendía ÷o de memoria , e logo voltaba a ouservá- los , e diste [+]
1089 1934 NOS124934 79 Voltamos pra <1 Ribeira 1> levando nos ollos a escuma de istas peisaxes [+]
1090 1934 NOS124934 91 que recentemente voltou a utilizar <3 Bouza Brey 3> , recollendo [+]
1091 1934 NOS128934 126 Voltar ao máis antigo dos silenzos aquel silenzo que abriron as [+]
1092 1934 NOS128934 134 quente , vida de dúas ialmas sutís , que non voltan as costas ó [+]
1093 1934 NOS128934 137 EU SON HÚNGARO Pra voltar collín un autobús . Eiquí si que quixen [+]
1094 1934 NOS128934 139 O tempo pasou . Voltei ao Hotel , arranxei a conta e collín un auto [+]
1095 1934 NOS130934 150 Seu esprito se voltar ao mundo , está alí na solaina a matinar [+]
1096 1934 NOS131934 171 Os homes erguen ÷se con noite e saen ao mar ; voltan de pesca ao [+]
1097 1934 NOS131934 173 coa cobra e agarimaba nela . O mozo foi ao servizo e cando voltou [+]
1098 1934 NOS131934 173 de ouro . Cando voltou comprido , o mariñeiro aporveitou unha mañán [+]
1099 1934 NOS131934 173 que voltaba de pescar pra facer recalada na illa , e procurou [+]
1100 1934 NOS131934 173 foi a <1 Arousa 1> , fretou unha dorna ben comprida e de noite voltou [+]
1101 1934 NOS131934 174 moitos tesouros . Ao voltar o <3 Bieito 3> correu toda a illa mais [+]
1102 1934 NOS126934 104 de 1801 en que voltou a sé- lo , hai que colocar a data da petizón [+]
1103 1934 ALVANT934 28 voltou cheo de ardicia . [+]
1104 1934 ALVANT934 61 lle apetecía e como as gabanzas lle sentaban mal voltou pouco [+]
1105 1934 ALVANT934 64 Meridía Sol pai , pinta mazarocas , enche os piornos de millo , volta [+]
1106 1934 ALVANT934 70 Alalá que xa voltan os bois , pendurando ÷lle a noite dos cornos . [+]
1107 1934 ALVANT934 82 no zaguán , antre as campanelas , tolas de voltar . [+]
1108 1934 CASDOU934 145 dunha espranza : Voltar á terra como o afiador ourensán , para [+]
1109 1934 CASDOU934 180 que o probe manxador tiña medo de voltar ó vezo e de que despois [+]
1110 1934 CASRET934 17 Ai , a vida voltou nunha branca labarada , e o meu corazón puxo ÷se [+]
1111 1934 RISMIT934 26 onde van brutos e voltan parvos , viñeran pra estas terras , onde [+]
1112 1934 RISMIT934 33 cecais somentes cando volte á miña casa ? Qué parvos son os homes , [+]
1113 1934 RISMIT934 38 8 . <1 FUENTERRABÍA 1> Despois de xantar , voltamos ao <1 Consulado 1> , [+]
1114 1934 RISMIT934 55 Voltei por fin ao <1 Boulevard Saint Germain 1> , e fun xantar a [+]
1115 1934 RISMIT934 60 autobús tardaría máis . Entón voltei outra vez ao <1 Xardín das [+]
1116 1934 RISMIT934 62 nunha nube de mouros pensamentos ! Voltei pola <1 rue Solferino 1> [+]
1117 1934 RISMIT934 67 Volvendo polo <1 Quai des Orfévres 1> , co sol de frente , voltaban [+]
1118 1934 RISMIT934 77 Así e todo , voltei satisfeito ao vagón , e seguimos cara a <1 Coloña 1> . [+]
1119 1934 RISMIT934 85 Cando se voltou pra min , todo cortés , levando a man levemente [+]
1120 1934 RISMIT934 112 12 . CONVERSAS . Voltamos á Krankenhaus . Van chegando os amigos [+]
1121 1934 RISMIT934 127 fagué- la limpeza en poucos minutos . Á noite , voltará <3 Fran Tornegg 3> [+]
1122 1934 RISMIT934 135 Voltamos estar na porta por ond ' entramos . [+]
1123 1934 RISMIT934 138 cencia , e non asegún a natureza . É - e xa voltaremos sobre d ' elo - [+]
1124 1934 RISMIT934 159 no peto . Puxen ÷me a ruar . Fun por <1 Mommsenstrasse 1> , logo voltei , [+]
1125 1934 RISMIT934 181 riu , falou perguntou por tódo- los galegos coñecidos , e , volta [+]
1126 1934 RISMIT934 183 E volta a correr d ' eiquí pr ' alá , subir e baixar escaleiras , ela [+]
1127 1934 RISMIT934 188 da Sammlung . Aínda voltei á porta do <4 Lessing Museum 4> e releín [+]
1128 1934 RISMIT934 188 enfermara e estaba en feiras fóra de <1 Berlín 1> , e non voltaría [+]
1129 1934 RISMIT934 212 xardís , tanques co seu chafarís cada un . Voltamos á praza redonda [+]
1130 1934 RISMIT934 214 qu ' erguer e voltamos á vila . Había dúas opiniós : unha por volvermos [+]
1131 1934 RISMIT934 234 impresionista . Voltamos un istante á gran pintura . <3 Renoir 3> [+]
1132 1934 RISMIT934 251 No segundo andar voltamos ao noso mundo , na <1 África 1> de <3 Froebenius 3> . [+]
1133 1934 RISMIT934 306 garaxes de tipo moderno , pra voltar a <1 Gervinusstr 1> . Nos seráns , [+]
1134 1934 RISMIT934 398 O xudeu , en canto xudeu , non se voltou revolver dend ' o tempo [+]
1135 1934 RISMIT934 402 de ter patria é o sionismo , o quereren voltar á Terra Prometida , [+]
1136 1935 OPEDEV935 7 voltará ¿ non si ? camiño da ribeira . O camiño sempre di que si . [+]
1137 1935 OPEDEV935 8 onde o aire é sempre rifón como un abade , saben que il voltará . [+]
1138 1935 OPEDEV935 9 a probe desleigada que voltou comesta de fame e saudade , e ca [+]
1139 1935 OPEDEV935 19 nun anaco mao de camiño . ¿ Será o cabalo da morte ? Volta ÷se pra [+]
1140 1935 OPEDEV935 23 Ao voltar o home á cociña a muller esperta , docemente câ boca [+]
1141 1935 OPEDEV935 62 farrear nos peiraos , voltar ao leito xiado de solteiro . A casa [+]
1142 1935 OPEDEV935 66 gandras , voltaba os edificios á concenza austera das canteiras [+]
1143 1935 OPEDEV935 68 as luces voltaba a confianza . <3 Martiño 3> estudaba . Sentía ÷se [+]
1144 1935 OPEDEV935 72 As cousas estaban alí en agarda de voltar a presidire e acompañare [+]
1145 1935 OPEDEV935 81 quero voltare á compaña dos meus clásicos , porque tamén iles [+]
1146 1935 OPEDEV935 82 verdecentes a campía , il voltaba da oficiña cun paquetiño de [+]
1147 1935 OPEDEV935 95 estaba feito o artigo pró Magazine Americán . Ao voltare mercou [+]
1148 1935 OPEDEV935 95 Na tensión criadora e calcolista do escritor voltaba prá casa . [+]
1149 1935 OPEDEV935 100 lonxe do outro sofría do mesmo mal . ¿ Voltar a <1 América 1> câ emozón [+]
1150 1935 OPEDEV935 111 enteiro naquila ilusión voltan ao camiño aínda cedo , fuxindo [+]
1151 1935 OPEDEV935 125 O latín voltaba a saber como un froito , pechaba o misterio gasalleiro [+]
1152 1935 OPEDEV935 125 dun bico , voltaba a ser a <1 Ausonia 1> . [+]
1153 1935 OPEDEV935 135 no madurecere da colleita , na cultura da vila , ás veces volta [+]
1154 1935 SEVMUI935 81 para voltar a ser , máis groriosos e máis limpos , coma nenos recén [+]
1155 1935 1NT366935 1193 Realmente a cousa estivo ben . De non sere eisí , isto é , de voltar [+]
1156 1935 VNTCON935 345 Levou ÷as i ó outro día voltou moi queixoso ond ' o vendeiro e dixo ÷lle : [+]
1157 1935 VNTCON935 347 ir a unha feira de lonxe e quedou de voltar outro día , mais choveu [+]
1158 1935 VNTCON935 353 Espertou o dormiñoco e arrepentido do seu afrouxamento voltou [+]
1159 1935 MGAINT935 184 quente , vida de dúas ialmas sutís , que non voltan as costas ó [+]
1160 1935 NOS135935 42 a comenzos do Outono de 1854 voltamos atopá- lo en <1 Santiago 1> [+]
1161 1935 NOS135935 54 que voltar a ollá- los coma pintores . Agora a pintura que estamos [+]
1162 1935 NOS135935 58 unha invitación pra voltar ao xenio íntimo de <1 Galicia 1> . Unha [+]
1163 1935 NOS136935 73 ao pasar polas rúas de <1 Viena 1> . E determiñei de non voltar á [+]
1164 1935 NOS136935 76 Voltei polo mesmo camiño , e aínda me sentei a botar un pito nos [+]
1165 1935 RPRENC935 7 se non voltamos a enrilleirar no camiño da nosa historia . [+]
1166 1935 RPRENC935 17 das dereitas coma polo esvencellamento das esquerdas , a voltar [+]
1167 1935 NOS139935 117 arredou ÷se da poesía de <3 Cabanillas 3> , máis axiña voltou á súa [+]
1168 1935 NOS139935 142 CARACTERES Fai ÷se necesario , denantes de cousa ningunha , voltar [+]
1169 1935 NOS139935 152 voltar ÷se de cara ao mundo . A indiscipriña , a irregularidade [+]
1170 1935 NOS139935 161 prós amigos , pensaba : Si me atopar no seu pelexo non voltaba [+]
1171 1935 NOS139935 163 <3 Amaro 3> volta a lediza angusteosa dos días de amor de estudante [+]
1172 1935 NOS139935 163 A nena orfa , randeando ÷se ao voltar do Colexio , lediza do vello [+]
1173 1935 NOS139935 165 galego . Dubida si voltar por <1 Madrid 1> . Non . Perigoso prós tísicos [+]
1174 1935 NOS139935 169 xa ben logradas . Varios non voltaron a escribir , quizabes por [+]
1175 1935 NOS139935 172 { D . XOQUÍN } Endexamais voltarei por aló ; daría ÷me moita tristura . [+]
1176 1935 NOS139935 172 { MINGOS } Entendo que non queira voltar ao logar , D . <3 Xoquín 3> , [+]
1177 1935 NOS139935 178 corpo e d ' alma , voltaba á varudeza da mocedade , e sintía ÷se en [+]
1178 1935 NOS139935 178 Atal é a versión qu ' a súa volta recolle <3 Cabanillas 3> en <4 Na [+]
1179 1935 NOS139935 181 de <1 Compostela 1> , que voltaban referindo marabillas das lonxanas [+]
1180 1935 NOS139935 184 Outra vegada , en Maio do ano 34 , voltou para <1 Pontevedra 1> . Dende [+]
1181 1935 NOS139935 184 voltou a ficar ao meu cárrego a súa direición e adeministración . [+]
1182 1935 NOS139935 188 III DON <3 RAMIRO 3> TEN UNHA BOMBA Aínda voltei a ollar outra vegada [+]
1183 1935 NOS139935 190 voltou a berrar polos irmáns . [+]
1184 1935 NOS139935 190 I a rapaza alonxou ÷se paseniño : - ¡ Non hei voltar convosco ! II [+]
1185 1935 NOS139935 197 roubar xa . I eu voltei porque eiquí sempre tiña o meu queixo [+]
1186 1935 NOS139935 198 Cando voltou á realidades pensou nun arrepío : - Hoxe é hoxe , ¿ ou [+]
1187 1935 NOS139935 199 - Asemade - pensou - cicais volten ista noite . [+]
1188 1935 NOS139935 207 que se achan renascendo , voltando ao seu esprendor e máisimo [+]
1189 1935 NOS139935 207 e que , emporiso , voltaron a seren cultivadas e a abrangueren [+]
1190 1936 1NT414936 3 perxuício noso , xa non voltarán máis . Para ilo foi mester que [+]
1191 1936 FILAGR936 67 { Goros } . - <3 Xelo 3> xa non voltará á <1 Braña 1> . [+]
1192 1936 FILAGR936 67 { Nito } . - Si . Voltarémo- los dous á <1 Braña 1> polo can . [+]
1193 1937 GMZIDI937 14 O gaio ollou pra túda- las aves con desdono e voltou a interrompir : [+]
1194 1937 GMZIDI937 15 Outramente volta o gaiolo a atricar : - ¡ Probe de quén ! ... Xuro [+]
1195 1937 GMZIDI937 16 a unha beira e colrado foi ÷se ao pigazo , cousa qui non voltará [+]
1196 1937 GMZIDI937 19 - ¡ Eidapuxa ! - volt ' a espoñé- la zuira . [+]
1197 1937 GMZIDI937 21 - Chados de tudos iles - ameaza o gaio - si eu volto a enxeitar ÷me . [+]
1198 1937 GMZIDI937 28 Novamente voltou ÷s ' a odir outro estrondo de consún con dous ou [+]
1199 1937 GMZIDI937 28 eí arriba con moito atilamento e coutedade , e voltas toste a [+]
1200 1937 GMZIDI937 32 - E , ¿ logo ? ¿ Onde queredes qui vos mande ? - voltou a perguntá- lo [+]
1201 1937 GMZIDI937 35 voltedes ao vezo ! ... [+]
1202 1937 GMZIDI937 37 Tudo parescía habirar , polo mesmo , qui endexamais voltarían a [+]
1203 1937 GMZIDI937 38 voltando logo á pequena e rara xesteira qui hai nunha estricia [+]
1204 1937 GMZIDI937 40 á vez ao legrumante do gaio ; iste fai ÷lles unha calenda e volta [+]
1205 1937 GMZIDI937 50 Cando volten istos animás - xi voltan - da súa visita ao asciterio [+]
1206 1938 ESPOBR938 127 voltar ao seu pobo , tiña vergonza de falar galego ; talmente lle [+]
1207 1938 VNTCON938 369 e voltaba don <3 José 3> e , como non tiña fillos , nin os podía ter [+]
1208 1939 LENETN939 99 O 4 de maio do ano de 1901 voltamos nosoutros pra <1 Mondoñedo 1> , [+]
1209 1940 RDZCAR940 49 vapor ! » I ela ¡ volta que dá ÷lle ca súa espiña que por min a facía [+]
1210 1940 RDZCAR940 56 xoíña , non chores , que aixiña verás ÷me voltar ! I os dous , antr ' aqueles [+]
1211 1940 LENETN940 141 Ó voltar , perguntou ÷ll ' o lobo : - ¿ Como lle puxeches ? - Puxen ÷lle [+]
1212 1940 LENETN940 140 O lobo , cando voltou o raposo , perguntou ÷lle : - ¿ E como lle puxeches ? [+]
1213 1942 PTAJAC942 24 e manteiga ; Volta vello peligriño polos camiños de brétema e [+]
1214 1942 PTAJAC942 60 A loita xa tremeluce no trebón do campesío ; Non voltar peitos [+]
1215 1942 FDASAI942 56 desde as <1 Figueiras 1> a <1 Ribadeo 1> i volta outra vez . Bueno , [+]
1216 1943 PRMVER943 16 Repinicando pandeiros voltaban da romeiría . [+]
1217 1943 PRMVER943 27 ir embora , que se bágoas van ÷se agora , pérolas han de voltar . [+]
1218 1943 PRMVER943 59 Voltar . - { Regresar , volver . } Bolboreta . - { Mariposa . } Vran . - { Verano . } [+]
1219 1944 PTACAN944 51 <3 Breogán 3> que cabaleiro do vento nordesío , voltará ; Tempos cando [+]
1220 1944 CASSE2944 303 non ve as antigas rexións , nin cree que sexa cordo voltar á Edade [+]
1221 1944 CASSE2944 340 había de voltar algún día para devolver ÷lle á súa Patria o reino [+]
1222 1944 CASSE2944 358 e ao voltaren das Tunas puñaban uns cos outros no arremedo , da [+]
1223 1944 CASSEM944 14 Xa voltei do mitin e xa sei que os socialistas teñen a preocupación [+]
1224 1944 CASSEM944 18 o Asilo , como se voltasen do Teatro . [+]
1225 1944 CASSEM944 41 chorar voltou á súa terra . Non traía cartos ; pero traía un traxe [+]
1226 1944 CASSEM944 144 Oficial primeiro , quen voltou aos poucos días sen el , decindo [+]
1227 1944 CASSEM944 148 Cando voltábamos de <1 Montserrat 1> eu sentía ÷me máis atristurado [+]
1228 1944 CASSEM944 283 aínda tén folgos para berrar . ¡ Arriba España ! Voltemos os ollos [+]
1229 1946 PIESOA946 65 ¿ E si non ma dan ? Pois quedo rabiando ; e volt ' aguantar , con noxos [+]
1230 1946 PIESOA946 147 poño por caso , mais non cortan nin un metro ... ¡ volt ' a doblá- lo ! [+]
1231 1947 PADAMO947 86 dan ! Os que prá terra voltades , se pasás polo meu eido , decide ÷ll ' a [+]
1232 1947 DAZDEB947 23 acariñas , desbota toda homildade , volta ÷te todo enerxía ; Fai [+]
1233 1947 DAZDEB947 32 té- las ha de voltar pois o día da xusticia axiña ten que chegar ; [+]
1234 1947 DAZDEB947 32 ha de voltar i han de frorecer os eidos i ha ter agarimo o mar [+]
1235 1947 DAZDEB947 32 i a té- las ha de voltar pois , o día da xusticia axiña ten que [+]
1236 1947 DAZDEB947 37 ó voltar de novo xa todos falaban galego correuto ; Deus , ó escoitá- los [+]
1237 1947 DAZDEB947 45 deu ÷me novas inquedanzas ; Voltei ás vellas usanzas da xuventude [+]
1238 1947 DAZDEB947 52 alén dos mares meu fillo marchou , pasaron os anos e xamais voltou ! [+]
1239 1947 DAZDEB947 58 de voltar outra vez á terra miña ver xesteiras e toxals ! ¡ Xesteiras [+]
1240 1947 DAZDEB947 64 ledicia ; Pois , ó mirar ÷te , nese ir e voltar , cal se tiveras dúas [+]
1241 1947 DAZDEB947 81 azuados ... Quixo voltar , com ' outrora , polos xardíns arumados , [+]
1242 1947 DAZDEB947 86 en orballo , xunt ' a ti voltar en perlas brilantes pra te coroar . [+]
1243 1947 DAZDEB947 89 que n ' has de voltar ; cando haxa neve na serra entón , Amor , voltarás ; [+]
1244 1947 DAZDEB947 90 voltarás i os vieiros das nosas vidas outra vez se xuntarán ; [+]
1245 1947 DAZDEB947 90 xiar ; Cando aterecido veñas Amor , que tes de voltar , debullaremos [+]
1246 1947 DAZDEB947 92 cuia persencia cheas están as cousas . . Hoxe volto a falar ÷che [+]
1247 1947 DAZDEB947 92 Hoxe volto a falar ÷che cunha inquedanza louca , como quen fala [+]
1248 1947 DAZDEB947 109 volta ás praias galiciáns ; ¡ Volve , río <1 Miño 1> , volve , que o [+]
1249 1947 DAZDEB947 109 galego que se vai polos vieiros do mundo sempre teima de voltar ! [+]
1250 1947 DAZDEB947 113 ollos ollando prá lonxanía ; Polas mañáns , ó voltar o pai Sol , [+]
1251 1947 DAZDEB947 124 montaña amores topei ; Do mar ás ourelas xamais voltarei . [+]
1252 1949 IBAVIA949 16 O condanado botou ÷me fóra , e voltei a <1 Monforte 1> nun vagón . [+]
1253 1949 CTILIR949 184 Son de <1 Marín 1> e xa voltan ao mar os mariñeiros da Escola Naval ; [+]
1254 1949 CTILIR949 185 que a chorar voltas ? ¡ Durme , durme a fío ! Baixa o <1 Sar 1> cun [+]
1255 1949 CTILIR949 196 cando en xuño pra <1 Bergantiños 1> voltaba dende o <1 Toural 1> a cabalo [+]
1256 1949 CABCAM949 39 outro o incensario a voltar , lexionarios de El Señor todos levan [+]
1257 1949 CABCAM949 123 cuberto de ouro terei de voltar ! A nena , noviña , un ánxel de [+]
1258 1951 CCAXEN951 28 <3 Breixo 3> ía voltando á saúde . Era mozo , das terras de <1 Eirís 1> . [+]
1259 1951 CCAXEN951 29 ao <3 Breixo 3> , i entón voltaba <3 Ludivina 3> á súa cama de solteira , [+]
1260 1951 CCAXEN951 37 no seu cabalo . Voltou de mal xenio a pouco de saíre e á luz de [+]
1261 1951 CCAXEN951 38 ila levaba decote contra as meigas . Por terceira vegada voltou [+]
1262 1951 CCAXEN951 42 fogar . Deixaba á meniña na portada , e a miúdo a <3 Vertudes 3> voltaba [+]
1263 1951 CCAXEN951 47 da falla , botou ÷se ao camiño e alí chegou . Voltou de vagar e [+]
1264 1951 CCAXEN951 47 Voltou o <3 Lois 3> de <3 Xenxo 3> . O paneiro non pisaría máis aquilas [+]
1265 1951 CCAXEN951 53 Cando o irmán voltaba da palleira , do piorno ou do pendello , trataba [+]
1266 1951 CCAXEN951 54 de unha rapaza ; voltaba , e saía de novo trais de outra . E ás [+]
1267 1951 CCAXEN951 64 a cara . As sortixas voltaran aos seus dedos , as ondas ben feitas [+]
1268 1951 CCAXEN951 64 pensou que era mellor afundir ÷se baixo terra que voltar a se [+]
1269 1951 CCAXEN951 64 levaran á cova a don <3 Armando 3> , por onde tiña de voltar de <1 Leixós 1> [+]
1270 1951 CCAXEN951 68 coarenta . E inda que os anos non voltaran pra atrais , que vivira [+]
1271 1951 CCAXEN951 73 eguás e había milleiros . Esculcaba e voltaba a esculcar , escadriñaba [+]
1272 1951 CCAXEN951 73 e voltaba a escadriñar o cabaleiro namentres a <1 Barreira 1> ía ÷se [+]
1273 1951 CCAXEN951 77 era que o doente xa se non erguería máis ; os cans non voltaban [+]
1274 1951 CCAXEN951 101 e xa se non voltaban a ollar de frente , inda que de esguello [+]
1275 1951 CCAXEN951 103 e saír con toda a súa forza , voltou mandar ao neno , que preguntou [+]
1276 1951 CCAXEN951 103 que voltar a iste mundo pra botá- la do primeiro banco a que a [+]
1277 1951 CCAXEN951 129 que logo ía deixando ao longo de il . Da <1 Fontanela 1> voltaba [+]
1278 1951 CCAXEN951 144 Ao outro día voltou o <3 Rosende 3> ; xa era de noite . Deitou ÷se [+]
1279 1951 CCAXEN951 147 que axiña fuxiu axotado por unha sombra de acedume . Voltou a [+]
1280 1951 CCAXEN951 147 Xa na porta , <3 Antón 3> voltou ÷se . E se don <3 Álvaro 3> coidaba máis [+]
1281 1951 FOXBER951 14 A dos ollos feiticeiros , a da cabeleira moura , volta ÷os xiquera [+]
1282 1951 FOXBER951 20 Por máis que miro e remiro e te volto a remirar , non che atopo , [+]
1283 1951 FOXBER951 23 que a salú logo se perde i a sanidá tarde volta . [+]
1284 1951 FOXBER951 42 Mais hoxe ... medran as hedras E voltan as vaguedades . [+]
1285 1951 FOXBER951 52 Soña coa paz da súa aldea , con voltar aló algún día , cando [+]
1286 1951 IGAHOR951 13 con viño espalecede agora as coitas , voltaremos mañán á chaira [+]
1287 1951 IGAHOR951 201 { víctima } vitoria { victoria } voar { volar } voltar { volver . ( No [+]
1288 1952 FRNCAN952 58 A pleamar non voltará á miña cambra silandeira : Si son móito- los [+]
1289 1952 FRNCAN952 87 desanubiada voltan de novo á casa . [+]
1290 1952 FRNCAN952 92 Agora , ó remate , voltaches cabo de min , tras fadigoso viaxe e [+]
1291 1952 FRNCAN952 110 cando me volto a mirar á miña <1 Erin 1> . [+]
1292 1952 MNACON952 13 con voz de cerva agonizante : - ¡ Meu trobeiro ... ! Non voltei a [+]
1293 1952 MNACON952 33 VI Aquela tarde el saíra dar un pequeno voo . Cando voltou , ela [+]
1294 1952 MNACON952 40 A noiva sorriu e respostou ÷lle : - O noso penar voltou ÷se bolboreta . [+]
1295 1952 MNACON952 50 i ademais unha noite , a voltar dunha ruada , aparceu ÷selle a Santa [+]
1296 1952 OPEDES952 10 por as congostras , millor voltar á cova . [+]
1297 1952 OPEDES952 34 ¡ Ai , Deus ! ¿ e non voltará ? { A moza } . - Riíndo : Graciñas ... Parés ÷me [+]
1298 1952 OPEDES952 36 branco volta ÷se mourisco e unha puñalada friaxe de corisco - . [+]
1299 1953 FOXAND953 19 compor , tasaba ÷lle o amo a cantidade coa que tiña que voltar [+]
1300 1953 FOXAND953 19 e do traballo . O amo , non satisfeita a súa ambición , voltaba [+]
1301 1953 FOXAND953 22 e xa de noite voltaba pra casa na compaña dos mozos e mozas do [+]
1302 1953 FOXAND953 52 encol das relixiós ourentaes , voltou na compaña de un <3 Buda 3> [+]
1303 1953 FOXAND953 56 do seu ollar que <3 Carmela 3> voltou ÷se inqueda e sentiu a rubideza [+]
1304 1953 FOXAND953 59 que así coida vencer os meus desgabos . Mais eu sei que voltarás , [+]
1305 1953 FOXAND953 59 como voltou o tío <3 Lois 3> de <1 Mouricios 1> , a quen diran por morto [+]
1306 1953 FOXAND953 59 nas <1 Américas 1> ; e como voltou o fillo da <3 Rosa 3> a tendeira , [+]
1307 1953 FOXAND953 62 foguían . E logo volta a seguir o seu camiño coa mirada fixa no [+]
1308 1953 FOXAND953 72 a que o faguía correr . Por eso coidou voltar ÷se tolo de ledicia [+]
1309 1953 FOXAND953 78 oferta detremiñaron de voltar prá súa illa , mais coidando que [+]
1310 1953 FOXAND953 79 Xiao 3> contra da costa i ao voltar ao barco viron con asombro [+]
1311 1953 FOXAND953 85 o <3 Buda 3> voltaba ao ceo , <3 Amaro 3> , rodeado dos Ventos e gardado [+]
1312 1953 FOXAND953 91 solas pra os zapatos do fillo , coa intención de as voltar a caixa . [+]
1313 1953 FOXAND953 106 Meteu ÷se pra dentro o can cérbero e aos poucos segundos voltou [+]
1314 1953 FOXAND953 116 Cando o <3 Chosco 3> voltou do monte zampou ÷se unha cunca de papas [+]
1315 1953 FOLLUS953 16 voltaba . A porta da casa daba cara ó sollío . Alí me estaban agardando [+]
1316 1953 FOLLUS953 25 ou « cantar » , « fitar » ou « ollar » , « voltar » ou « volver » , « lembrar » [+]
1317 1953 FOLLUS953 37 cando voltaba da feira de <1 Viana 1> . Algús dixeron que o mataran [+]
1318 1953 FOLLUS953 38 estaba na xanela da reitoral cun foco , i o lubicán voltaba do [+]
1319 1953 FOLLUS953 56 e deixei ÷no de ver tres ou catro anos . Cando voltei a <1 Esperantes 1> [+]
1320 1953 FOLLUS953 56 a estudar a médico . Cando voltei a <1 Esperantes 1> non estaba <3 Arxemiro 3> . [+]
1321 1953 FOLLUS953 61 reás por ilas . Non voltaría pra <1 Ameixende 1> hastra o outono . [+]
1322 1953 FOLLUS953 63 « Seguirei por ila . Cando chegue ó porto , xa voltarei » . Mais non [+]
1323 1953 FOLLUS953 84 e dúas copas cada un . Cando voltamos ó tren , il i eu levábamos [+]
1324 1953 FOLLUS953 94 máis aturullado que inantes . Cando voltamos a <1 Santiago 1> , ó [+]
1325 1953 FOLLUS953 103 atado o cadelo mentras non voltaban , e deixou ÷lle o bolso de [+]
1326 1953 FOLLUS953 123 Cando voltou da <1 Folgueira 1> nosa nai , ás nove da mañá , soupemos [+]
1327 1953 FOLLUS953 128 dado a seu home atopá- la cando voltara do monte ... ¿ Habería cousa [+]
1328 1953 FOLLUS953 129 aló moi adrento . Pola tardiña baixa voltaron do monte o <3 Valerio 3> [+]
1329 1953 FOLLUS953 129 carro . Logo voltou a <3 Varisa 3> do prado . Era muller ben lizgaira , [+]
1330 1953 FOLLUS953 154 fixo que os espiasen . Voltou a dona a pór ÷se ó asexo . E din que [+]
1331 1953 FOLLUS953 154 Mais voltou en segredo ó caír da tarde ; entrou silandeiro no [+]
1332 1953 ZAPINE953 4 canta , sospira e arrecende , ó voltar do desterro de <1 Castela 1> [+]
1333 1953 GLECAN953 9 e volto desamorado , pois que vin na aquela ermida unha nena tan [+]
1334 1953 GLECAN953 23 ¡ Qué ledas vos voltades se os pelengriños ó rubiren a encosta [+]
1335 1953 GLECAN953 29 fertuna , forzas , e aixiña voltar á terra boniteira cal no hai [+]
1336 1953 GLECAN953 36 Nembrados na orde do día moitas veces polos feitos , voltaron , [+]
1337 1953 GLECAN953 55 saían do tobo as feras , voltando ÷se manseliñas e choutadoras [+]
1338 1953 GLECAN953 60 O abade marchar , marchara pro voltar non , e ¡ era tempo ! Tristes [+]
1339 1953 CASVEL953 69 Voltei a decir ÷lle : « Se es unha ialma en pena di ÷me o que podo [+]
1340 1953 CASVEL953 69 corpo ? { O VELLO } Estaba tan espelido coma agora : pero aínda voltei [+]
1341 1953 CASVEL953 80 fóra de si ; pero todos din que voltará cando a xusticia dea sentencia . [+]
1342 1953 ZAPROS953 27 follaxes dos salgueiros con mil cirimoniaes , virando ÷se , voltando ÷se , [+]
1343 1953 ZAPROS953 37 touzals e campos , xa voltan dos diuturnos quefaceres ; Unha fonda [+]
1344 1953 ZAPROS953 38 ciúmes e o desleigo - , xa voltan car ' á aldea , latrica que latrica [+]
1345 1953 ZAPROS953 42 poidera voltar a escuitar ÷vos , cos mortales ouvidos , as cántigas ! [+]
1346 1953 ZAPROS953 51 ¡ Ouh , <1 Sarandóns 1> ! ... Cando volte a <1 Galiza 1> - xa canso da [+]
1347 1953 ZAPROS953 69 Voltando e revoltando , unha moxena foi pousar ÷se na porta , e [+]
1348 1953 ZAPROS953 82 que chegues , e cómo o traballo empezas ... - ¡ Hei voltar , se Deus [+]
1349 1953 ZAPROS953 93 aleluias ... , contos ... , óperas ... , voltade á verba , amigade ÷vos , [+]
1350 1953 ZAPROS953 114 que <3 Rosiña 3> ve , e volta ÷se á vila a noiva sinxela , vertendo [+]
1351 1953 ZAPROS953 115 o prendesen cando fose a poñer pés na riba , e ter que se voltar , [+]
1352 1953 ZAPROS953 129 voltan ás furnas medoñentas - , deron voltas e voltas darredore [+]
1353 1953 ZAPROS953 148 o espírito de túa nai te conforte pra que voltes á terra , salvo [+]
1354 1953 ZAPROS953 152 Indo e voltando , coma nun bordeo , os longos sulcos , sobor do [+]
1355 1953 ZAPROS953 190 mais no ambente : xa vai voltando a xente car ' á vila i aldea ... [+]
1356 1953 ZAPROS953 222 os panels cheos , lembra a on carro de patacas ! ... E , volta a [+]
1357 1953 ZAPROS953 238 e bergantís , ao voltar da emigración ! ¡ Cómo te ris e gargallas , [+]
1358 1954 SANCON954 19 pra voltar a quedarmos satisfeitos como cando foron con pracer [+]
1359 1954 GZZMAL954 15 maleficio de meigas ... ! ( 1 ) Nestes intres , DON <3 XOSÉ 3> volta [+]
1360 1954 GZZMAL954 16 a miña filla saíu para a vila , e aínda non voltou ... ¡ cada intre [+]
1361 1954 GZZMAL954 16 { GABRIEL } . - ( Volta a ollar cara o camiño ) ¡ Non volve , e a noite [+]
1362 1954 GZZMAL954 17 ( Volta para o interior da taberna . A pouco aparés <3 BASTIÁN 3> . [+]
1363 1954 GZZMAL954 20 <3 XURELO 3> . - E cando voltamos , tamén cantamos , que nos corazóns [+]
1364 1954 GZZMAL954 21 ¡ O meu fillo vive , e vai voltar ... ! ¡ Si ! ¡ Vai volver o meu fillo ! ... [+]
1365 1954 GZZMAL954 28 ás gargalladas . <3 MONCHO 3> volta para o interior da taberna . O [+]
1366 1954 GZZMAL954 34 ¡ Voltade ÷me o meu filliño coa gracia da vida plea , dade ÷me a [+]
1367 1954 GZZMAL954 35 voltade ÷me o meu filliño ! Sagras esencias da vida , polas que [+]
1368 1954 GZZMAL954 36 ¡ Non morreu , non ! ¡ Eu agardo que volte o meu agarimo ! ¡ O sangue [+]
1369 1954 GZZMAL954 39 ( Ao voltar á taberna , atopa a <3 Gabriela 3> tristeira e preocupada ) [+]
1370 1954 GZZMAL954 41 e que por iso non voltou do mar ... ¡ Dé ÷me un cuartillo de aceite [+]
1371 1954 GZZMAL954 43 { XOSÉ } . - ( Voltando á porta . ) ¿ Quén te corre , centella ? ... Pero [+]
1372 1954 GZZMAL954 44 o que aproveita <3 CANUTO 3> para beber el tamén , e voltando logo [+]
1373 1954 GZZMAL954 46 ¡ Ala , ala , rapazas ... ! A VOLTA DOS MARIÑEIROS HOMES Xa voltaron [+]
1374 1954 GZZMAL954 47 II HOMES Xa voltamos ditosos e ledos Á quentura i amor do fogar . [+]
1375 1954 GZZMAL954 53 ¡ As penas veñen conmigo , que vou á fonte a afogá- las ... ! ( Volta [+]
1376 1955 FOLTER955 63 { O FIDALGO : } - Cando voltei pra <1 Santiago 1> a seguir os meus estudos [+]
1377 1955 FOLTER955 65 saudade . E pra sentí- lo qui é a saudade , volta a ler ise tesouro [+]
1378 1955 FOLTER955 80 nunha direución , chegará un intre en que volte ó punto de arrinque ... [+]
1379 1955 FOLTER955 83 { CILISTRO : } - Poi ' xa que dimos unha paseada polo Alén , voltemos [+]
1380 1955 FOLTER955 178 Botou ÷se fóra e voltou loguiño . [+]
1381 1955 FOLTER955 233 Xa pasaba das once cando voltei na miña besta prá <1 Crus do Incio 1> . [+]
1382 1955 FOLTER955 269 Botou máis de quince anos en <1 Bos Aires 1> e logo voltou pra acó [+]
1383 1955 FOLTER955 291 Voltou d ' alí a un ratiño a <3 Filomena 3> , traguendo na mao unha caixiña . [+]
1384 1955 FOLTER955 300 - E cando voltei , dixo ÷me : - « Dispense ÷me vostede que o fixera [+]
1385 1955 FOLTER955 328 axudar a unhos veciños nos labores da matia , e non voltaría deica [+]
1386 1955 FOLTER955 335 hora en voltar , que era o que quería . [+]
1387 1955 ALSCON955 24 O do cigarriño aínda voltaba a teimar : - ¿ E qué fixeste con ila , [+]
1388 1955 ALSCON955 31 tamén il a falar : - Voltarei axiña ; ten vagar . Eu sei cumprir [+]
1389 1955 ALSCON955 31 non é ren máis que un espantallo . Non podería voltar a súa casa . [+]
1390 1955 ALSCON955 46 voltei do <1 Brasil 1> . [+]
1391 1955 ALSCON955 65 que cantaba no salgueiral , voltou a revoar do mesmo xeito que [+]
1392 1955 ALSCON955 67 son istas do ceu , si non me engano . En voltando da <3 Aparecida 3> [+]
1393 1955 ALSCON955 69 do seu pai , a rosa roxa voltou ÷se branca ao soio contacto de [+]
1394 1955 GAYFID955 30 ¡ Pipote ! O que é a chave da bodega non a voltabas cheirar no pouco [+]
1395 1955 GAYFID955 36 además de comparanza coa campía . No entanto , <3 Xan 3> volta a saír [+]
1396 1955 GAYFID955 37 Nin tampouco tardaba tanto en voltar , xa que por nada deixaba [+]
1397 1955 GAYFID955 37 Ben que me faguías reloucar daquelas , xa que deseguida voltabas [+]
1398 1955 GAYFID955 38 hai día que vaian pescar que non volten ensopados coma pitos . [+]
1399 1955 GAYFID955 38 máis que resfriados ; senón , xa os verás cando volten . [+]
1400 1955 GAYFID955 38 Agarda que voltemos co ' elas viviñas e rebulindo , e xa mo dirás . [+]
1401 1955 GAYFID955 39 ¡ Vamos , <3 Xan 3> ! Que temos que voltar aixiña pra xantar . ( Fai o [+]
1402 1955 GAYFID955 40 E , cando voltemos , fritirei as troitas que dixo o señor que traguería . [+]
1403 1955 GAYFID955 41 E que onte polo fío da media noite , cando <3 Xan 3> e mais eu voltabamos [+]
1404 1955 GAYFID955 42 e que cando voltase podía contar coa peza de vinte reás que me [+]
1405 1955 GAYFID955 42 ¡ Deixa que cando volte do río , hei ÷no pór de volta e media ! { LINO } [+]
1406 1955 GAYFID955 43 ¿ Tardache moito en voltar da túa estrafalaria cabalgada ; di ? { LINO } [+]
1407 1955 GAYFID955 43 - Non , señora , non ; voltei deseguida ; pois cando cheguei ó mesmo [+]
1408 1955 GAYFID955 43 { DOÑA LUCÍA } - Ide , ide , e mirai de voltar aixiña e con moito coidadiño . [+]
1409 1955 GAYFID955 46 ESCEA SESTA ( Cando <3 Marcos 3> xa entrou e Doña <3 Lucía 3> se volta [+]
1410 1955 GAYFID955 46 { DOÑA LUCÍA } - ( Volta a saír a escea paseniñamente , botando as [+]
1411 1955 GAYFID955 47 Ti ben ves que ... ( Voltan estronudar máis forte un tras doutro ) . [+]
1412 1955 GAYFID955 48 E cál non sería a nosa solpresa ó í- la recadar pra voltar prá [+]
1413 1955 GAYFID955 50 { DOÑA LUCíA } - ( Volta ÷se dende a porta pra chamar a <3 Marica 3> que [+]
1414 1955 GAYFID955 53 ( Volta a empuxar a porta con enfado , e <3 Marica 3> e <3 Xan 3> entran [+]
1415 1955 GAYFID955 60 Ala , ide ÷vos , que cando voltedes hei ÷vos dar a proba das bicas [+]
1416 1955 GAYFID955 62 Volto deseguida . ( Vai ÷se ) . [+]
1417 1955 GAYFID955 62 Eu coido que non han de tardar en voltar ó de sempre , porque ela [+]
1418 1955 GAYFID955 64 Voltarei co ' ela deseguida . [+]
1419 1955 GAYFID955 68 ¿ Sabedes ? ( <3 Lino 3> vai polos arreos á bodega e volta deseguida ) . [+]
1420 1955 GAYFID955 68 Eu volto co ' iles a <1 Caldelas 1> , pra coidar da casa de Doña <3 Ádega 3> , [+]
1421 1955 GAYFID955 71 ¿ Sabedes ? E xa vos escribiremos tan logo como poidamos voltar . [+]
1422 1955 GAYFID955 79 chega a estar dous días máis nesta casa , de seguro que non volto [+]
1423 1955 GAYFID955 83 un pouquichiño ; non fora o diaño que por estar pra voltar ; non [+]
1424 1955 GAYFID955 84 Onte voltaron da <1 Cruña 1> ela e <3 Marcos 3> ; veñen moi contentes , [+]
1425 1955 GAYFID955 86 de <1 Caldelas 1> , que inda van voltar agora dende que se foron [+]
1426 1955 GAYFID955 86 { CHINTO } - Entón vou ter que voltar a <1 Ourense 1> , pra ver se dou [+]
1427 1955 GAYFID955 89 prá porta e ve á concurrenza en aititude solpresiva , volta a [+]
1428 1955 BOUSEI955 90 Túa espranza me acena pra endexamais voltar , cara ó beizo tremante [+]
1429 1955 BOUSEI955 99 logo voltar , e adormir no teu colo abranguendo teu vão , como [+]
1430 1955 CABVER955 7 que non voltei a empregá- la , non sei por qué razóns medoñentas } . [+]
1431 1955 CABVER955 74 morno , de hiperbóreas terras voltan en retorno . [+]
1432 1956 BLACAN956 6 de voltar cara a si a todo un pobo ) que tería que haber tras [+]
1433 1956 BLACAN956 7 vivido , fai ÷me voltar , coasi diría que forzadamente , ás raíces [+]
1434 1956 BLACAN956 23 Pra non voltar de esta doce preguiza quero perder o costume da [+]
1435 1956 BLACAN956 30 Non voltes para min . Xa ren agardo senón este areal onde me levas . [+]
1436 1956 BLACAN956 33 Volta pra ti nos pasos iniciaes , enmeiga ÷me outra vez na imaxe [+]
1437 1956 BLACAN956 33 Volta ÷me meu door , me gosto a vida , o mel i o fel do sangue que [+]
1438 1956 BLACAN956 34 O ONTE Ausenzas nunca caladas voltan ao meu corazón . [+]
1439 1956 BLACAN956 36 ¿ Para qué máis ? ¿ Voltar para o vencido ? Vida , amor , señardá , roldar [+]
1440 1956 BLACAN956 47 Sacou súa mirra o loiro <3 Gaspar 3> , voltou ÷selle vento a mirra , [+]
1441 1956 BLACAN956 47 Voltan cavilosos sin xiquer falar . [+]
1442 1956 BLACAN956 61 contigo á beira ? Recolle túas sete saias e volta pra parameira , [+]
1443 1956 TAIAGR956 50 d ' acordo para collé- las a tergo , agardáro- nas un serán que voltaban [+]
1444 1957 ROFMIT957 39 eidos maternos , arela voltar a iles e , sobre todo , cando a faterna [+]
1445 1957 ROFMIT957 42 nebra e mil cousas máis . O neboeiro volta misteriosa a lonxanía , [+]
1446 1957 ROFMIT957 46 voltar a <1 Itaca 1> , onde o agarda <3 Penélope 3> , a esposa fiel . [+]
1447 1957 ROFMIT957 47 maternás , por voltar á terra . A forma máis adoitada diste retorno [+]
1448 1957 ROFMIT957 48 de voltar imperiosamente si queremos restablecer a unidade fendida [+]
1449 1957 ROFMIT957 50 moito inantes , xa no século XVII . De 1760 a 1880 intenta ÷se voltar [+]
1450 1957 ROFMIT957 57 Por moitos vieiros o home volta hoxe á Terra , ó mito da Terra [+]
1451 1957 ROFMIT957 82 3 MEIGALLO E MELANCONÍA Pro voltemos agora á Santa Compaña , da [+]
1452 1957 ROFMIT957 90 ferida na urdime de afecto , a voltá- la mesta e forte , rexa e [+]
1453 1957 ROFMIT957 92 i o matriarcado , volta a se poñer de manifesto en <3 Esquilo 3> , [+]
1454 1957 ROFMIT957 93 Pro xa niste volta a se trasparentar o principio que nunca foi [+]
1455 1957 ROFMIT957 94 non soio berce senón tamén tumba , regazo ó que volta toda vida [+]
1456 1957 ROFMIT957 103 demasiado en voltar ó seu seo , atopámo- nos co gran misterio da [+]
1457 1957 ROFMIT957 118 No seu sermón apócrifo { Die Liebe der Magdalen } , <3 Rilke 3> volta [+]
1458 1957 ROFMIT957 118 amoroso . Voltemos á tese de <3 Kierkegaard 3> , según a cal a música [+]
1459 1957 ROFMIT957 120 Mais voltemos por uns istantes á música . ¿ É a música , en verdade , [+]
1460 1957 ROFMIT957 178 conto volta de novo e de maneira a un tempo sinxela e terríbel . [+]
1461 1957 SIGVER957 48 voltou ÷se fror , na rexa frorecida da noiva ben amada . [+]
1462 1957 SIGVER957 71 FERREIRO O ferreiro fai estrelas i o iunque volta ÷se tolo ceibando [+]
1463 1957 VLZNON957 10 mal e voltar pra <1 Trasdeza 1> non é cousa doutro mundo . No <1 pazo [+]
1464 1957 VLZNON957 14 <3 Enrique 3> - . Ímo- nos cara <1 Braobre 1> e diremos ÷lle que voltamos [+]
1465 1957 VLZNON957 16 a casa de <3 Costoias 3> , pra pasar outro día e voltar de novo a [+]
1466 1957 VLZNON957 19 voltei atrás , puxen o atado enriba da cabeza e co cinto apertei [+]
1467 1957 VLZNON957 42 aparecín por <1 Lalín 1> . Axiña se correu a voz de que eu voltara [+]
1468 1957 VLZNON957 57 pero xa voltarei . Xa virei por eiquí . Cando che dixen que era [+]
1469 1957 VLZNON957 76 o meniño á escola , e logo voltei pra dar clase de Lóxica aos [+]
1470 1957 VLZNON957 78 e non voltei a saber máis del . [+]
1471 1957 VLZNON957 93 Voltei a desconfiar del . Ao rematar de tomar o café dixo ÷me : [+]
1472 1957 VLZNON957 98 pra dentro e voltou ao cabo de segundos con un sobre groso na [+]
1473 1957 VLZNON957 99 Voltei prá casa , con todo aquel embrullo , moi sobrado pra me levar [+]
1474 1957 VLZNON957 108 me dira a un home . O máis probábel é que non voltemos a nos ver [+]
1475 1957 VLZNON957 121 e voltei a collé- la arma . Supuxen que sería un oficial con xente [+]
1476 1958 DIEFIE958 70 { NOGUEIRA } Non me diga máis . Agora si teño novas forzas pra voltar [+]
1477 1958 MEFPER958 20 o cabaleiro e cobreu a sela coa pel sangante . Despois voltou [+]
1478 1958 MEFPER958 28 Outro día calquera <3 O . Phea 3> voltou a montar na bicicleta . Ía [+]
1479 1958 MEFPER958 34 <3 Hen 3> - o rubio - voltou ÷se vivamente . [+]
1480 1958 MEFPER958 37 Todo o mundo calou . <3 Nina 3> sorriu estupidamente . Voltou a falar [+]
1481 1958 MEFPER958 45 e hoxe voltei a pensar en aquelo ... [+]
1482 1958 MEFPER958 46 A xente aparecía , logo iba ÷se . Voltaba a aparecer . Sempre igoal ... , [+]
1483 1958 MEFPER958 48 mamaciña ! ¡ ¡ Ai , ai que é sábado ! ! Voltei a vé- la o domingo , [+]
1484 1958 MEFPER958 49 Vai ÷te e todo será coma denantes ... , e mañá voltarei a ser loira ... [+]
1485 1958 MEFPER958 50 convertía ÷se en corvo . Voltaba ÷se , ao dar as seis e meia no reloxe [+]
1486 1958 MEFPER958 55 esprito ... De entón pra diante non voltou a saír máis da torre [+]
1487 1958 MEFPER958 55 en matrimonio , pro desque sabían a deformidade da raíña voltaban [+]
1488 1958 MEFPER958 57 ¿ por qué non voltou á vila ? - Ela tén medo de que o pobo non a [+]
1489 1958 MEFPER958 57 Voltou a onda a vella . Ista falou ÷lle : - Mirade , miña señora , <3 Lorelai 3> [+]
1490 1958 MEFPER958 57 pode voltar ... , hai unha maneira de que a recoñeza o pobo . [+]
1491 1958 MEFPER958 63 Voltaron os funcionarios aos seus automóbeis , i <1 Eikof 1> sorbía [+]
1492 1958 MEFPER958 70 voltaron os cus e arretiraron ÷se ben a présa . [+]
1493 1958 MEFPER958 70 - Xa estou forte pra voltar a <1 Grohtegunk 1> . [+]
1494 1958 MEFPER958 70 de <2 Grieih 2> . Voltara outro verao e outras chuvias , e ao seguinte [+]
1495 1958 MEFPER958 71 ¡ <2 Rasgulkje 2> voltaba ao <1 Kornkolinn 1> ! Os ganglios do grilo , [+]
1496 1958 MEFPER958 78 pronto , ela voltou as costas e acendeu outro quinqué . Il , entón , [+]
1497 1958 MEFPER958 92 <3 Rij 3> voltou a falar : - Señores , cando vostedes queiran poden [+]
1498 1958 MEFPER958 107 Hoxe voltei ao meu pavellón e fixen o que ti sempre desexaches [+]
1499 1958 MEFPER958 111 do río <1 Menk 1> . Axiña voltaron os invasores do Leste , cos seus [+]
1500 1958 MEFPER958 111 coma o númaro das areas do dique de area . E voltou a vangarda [+]
Resultados: 1 - 1500 de 4991

Descargar resultados en: CSV